ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1ος όροφος κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
1ος όροφος κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ενημερώνουμε τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ότι μέσω της υπηρεσίας VPN του Ιδρύματος, βλ. οδηγίες εγκατάστασης στο https://it.uth.gr/services/eikoniko-idiotiko-diktyo-vpn , μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις παρακάτω ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΠΘ:

Aναζήτηση και πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά (υπηρεσία EBSCΟ Full-Text Finder): https://bit.ly/3sQV1bU

Αναζήτηση και πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία: α) HEAL-Link: https://bit.ly/467OSXv , β) Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΠΘ: https://bit.ly/3ReNgH4

Αναζήτηση Βάσεων Δεδομένων και πρόσβαση σε λοιπές ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

Scopus: http://www.scopus.com/

MathSciNet: https://mathscinet.ams.org/mathscinet/

Web of Science: https://www.webofknowledge.com/

Journal Citation Reports (impact factor): https://jcr.clarivate.com/jcr/home

Υπηρεσία ταυτόχρονης αναζήτησης ηλεκτρονικών πηγών EBSCO EDS: https://bit.ly/3sLDySi

Υπηρεσία πρόληψης λογοκλοπής Turnitin: https://www.turnitin.com/

Acland's Video Atlas of Human Anatomy: https://aclandanatomy.com/

Σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΣΕΑΒ/HEAL-Link: https://www.heal-link.gr/

Η υπηρεσία eclass (https://eclass.uth.gr) θα λειτουργήσει μόλις αποκατασταθεί η λειτουργία των κεντρικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ιδρύματος καθώς ο σχετικός διακομιστής φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης στο Πεδίο Άρεως στο Βόλο.

Χωρίς να απαιτείται η χρήση VPN παρέχεται πρόσβαση στις υπηρεσίες αναζήτησης των παρακάτω καταλόγων της Βιβλιοθήκης

Κατάλογος Κεντρικής Βιβλιοθήκης: https://opac.seab.gr/search~S11*gre (παρέχεται δυνατότητα αναζήτησης στη συλλογή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και όλων των Παραρτημάτων της σε Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λαμία με εξαίρεση των Παραρτημάτων Γαιόπολις της Λάρισας και Καρδίτσας)

Κατάλογος Βιβλιοθήκης Γαιόπολις: https://opac.seab.gr/search~S24*gre (παρέχεται δυνατότητα αναζήτησης στις συλλογές του Παραρτήματος Γαιόπολις σε Λάρισα-Καρδίτσα και σε αυτή του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας στα Τρίκαλα).

Τέλος μπορείτε να πλοηγηθείτε στον αρχειοθετημένο, από την υπηρεσία Internet Archive, ιστότοπο (website) της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΠΘ από το σύνδεσμο: https://web.archive.org/.../202307.../http://www.lib.uth.gr/

Από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΠΘ