Νέες Κτιριακές Εγκαταστάσεις του Τ.Π.Μ

Υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης έργου για νέες κτιριακές εγκαταστάσεις του Τ.Π.Μ
Υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης έργου για νέες κτιριακές εγκαταστάσεις του Τ.Π.Μ

Σήμερα 22-10-2020, στον Βόλο, στους χώρους της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρουσία του Πρύτανη Καθηγητή Ζήση Μαμούρη, του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητή Χαράλαμπου Μπιλλίνη και του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας Γεωργίου Παπαϊωάννου, υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 17.000.000 € περίπου και ο ανάδοχος είναι η P&C DEVELOPMENT S.A. Η προβλεπόμενη συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 1000 ημέρες.