Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος με Διευθυντή τον Καθηγητή Νικόλαο Κατσούλα συνεχίζει όπως και κάθε χρόνο να επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία! Διερευνούμε - νέα προϊόντα, τεχνολογίες, υλικά, κανονισμούς, νομοθεσίες και γενικότερες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές τάσεις και εξελίξεις στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.Κύριος τομέας έρευνας του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος είναι στη χρήση νέων τεχνολογιών και τεχνικών σε θερμοκήπια και διχτυοκήπια, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην εξοικονόμηση ενέργειας στα θερμοκήπια. Οι νέες τεχνολογίες εστιάζουν στην υδροπονία με πλήρη διαχείριση-ανακύκλωση του θρεπτικού διαλύματος, στις δοκιμές διαφόρων υποστρωμάτων καλλιεργειών, στις δοκιμές νέων δικτύων εντομοστεγανότητας, στις δοκιμές νέων υλικών κάλυψης θερμοκηπίων, στην ενυδρειοπονία (καλλιέργεια ψαριών και φυτών μαζί), στην παραγωγή μικροφυκών και άλλων καινοτόμων προϊόντων.Στο βίντεο που ακολουθεί, ο Καθηγητής Νικόλαος Κατσούλας μας ξεναγεί στις Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.