Νέα διεύθυνση του Τμήματος Μορφωτικών Ανταλλαγών και Δημοσίων Σχέσεων, στον Βόλο

  • Νέα διεύθυνση του Τμήματος Μορφωτικών Ανταλλαγών και Δημοσίων Σχέσεων, στον Βόλο
    Νέα διεύθυνση του Τμήματος Μορφωτικών Ανταλλαγών και Δημοσίων Σχέσεων, στον Βόλο
  • Νέα διεύθυνση του Τμήματος Μορφωτικών Ανταλλαγών και Δημοσίων Σχέσεων, στον Βόλο
    Νέα διεύθυνση του Τμήματος Μορφωτικών Ανταλλαγών και Δημοσίων Σχέσεων, στον Βόλο
  • Νέα διεύθυνση του Τμήματος Μορφωτικών Ανταλλαγών και Δημοσίων Σχέσεων, στον Βόλο
    Νέα διεύθυνση του Τμήματος Μορφωτικών Ανταλλαγών και Δημοσίων Σχέσεων, στον Βόλο

Ε N Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, του Τμήματος Μορφωτικών Ανταλλαγών και Δημοσίων Σχέσεων του Π.Θ., στεγάζεται  πλέον στο νέο κτήριο του ιδρύματος στο κέντρο του Βόλου, Ιάσονος 62, 1ος όροφος, Τ.Κ.:38221.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα: 2421074709 / 2421074604 /2421074100 ή να στείλουν e-mail στο: pr [at] uth.gr (pr[at]uth[dot]gr)

 

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων (Erasmus)

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων (γραφείο Erasmus Βόλου), του Τμήματος Μορφωτικών Ανταλλαγών και Δημοσίων Σχέσεων του Π.Θ., στεγάζεται  πλέον στο νέο κτήριο του ιδρύματος στο κέντρο του Βόλου, Ιάσονος 62, 1ος όροφος, Τ.Κ.:38221.

Τα στοιχεία επικοινωνίας παραμένουν ίδια:

Πηνελόπη Δάλλη

- Διοικητικός Συντονισμός & Οικονομική Διαχείριση ERASMUS+

Ε-mail: pdalli [at] uth.gr (pdalli[at]uth[dot]gr)

Τηλ.: +30 24210 74609

 

Θεοδοσία Βασιλάκη  

- Διμερείς Συμφωνίες

- Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση

Ε-mail: thvasila [at] uth.gr (thvasila[at]uth[dot]gr)

Τηλ. +30 24210 74602

 

Άσπα Αλεξίου

- Κινητικότητα εισερχομένων & εξερχομένων φοιτητών για σπουδές

Ε-mail: aspalexiou [at] uth.gr (aspalexiou[at]uth[dot]gr)

Τηλ. +30 24210 74289

 

Μαγδαληνή Παπάζογλου

- Κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση

- Κινητικότητα προσωπικού για Διδασκαλία

- Διεθνής Κινητικότητα μεταξύ χωρών του προγράμματος & χωρών-εταίρων

E-mail: mapapazo [at] uth.gr (mapapazo[at]uth[dot]gr)

Τηλ. +30 24210 74566

E-mail Γραφείου Διεθνών Σχέσεων (Βόλος): irep [at] uth.gr (irep[at]uth[dot]gr)

Στο πλαίσιο του περιορισμού της διασποράς του COVID-19 παρακαλούνται θερμά οι πολίτες, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καθώς και το προσωπικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να επικοινωνούν με το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά για την διευθέτηση των ζητημάτων τους. Στην περίπτωση που η υπόθεσή τους δεν μπορεί να διευθετηθεί με τους παραπάνω τρόπους, θα προσέρχονται στο γραφείο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού).

We would like to announce that the International Relation Office of the University of Thessaly in Volos has moved to the new building of the University, in the city centre, 62 Iasonos Str., 1st floor, P.C.: 38221. Our contact information is the same:

Penelopi Dalli

- ERASMUS+ Administrative Coordinator

Ε-mail: pdalli [at] uth.gr (pdalli[at]uth[dot]gr)

Τel.: +30 24210 74609

 

Theodosia Vasilaki    

- Bilateral Agreements

- Incoming & Outgoing Student Mobility for Placement

Ε-mail: thvasila [at] uth.gr (thvasila[at]uth[dot]gr)

Τel.: +30 24210 74602

 

Aspa Alexiou

- Incoming & Outgoing Student Mobility for Studies

Ε-mail: aspalexiou [at] uth.gr (aspalexiou[at]uth[dot]gr)

Τel.: +30 24210 74289

 

Magdalini Papazoglou

- Incoming & Outgoing Staff Mobility for Training

- Staff Mobility for Teaching

- International Credit Mobility

E-mail: mapapazo [at] uth.gr (mapapazo[at]uth[dot]gr)

Tel. +30 24210 74566

International Relations Office e-mail (Volos): irep [at] uth.gr (irep[at]uth[dot]gr)

Due to the outbreak of COVID-19, citizens, students and staff of the University of Thessaly are kindly requested to contact the International Relations Office by e-mail or by phone in order to resolve any issues that emerge. In case an issue cannot be solved with the aforementioned ways, visiting the office would require a prior appointment.