Νέα διεθνής επιτυχία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Έγκριση ερευνητικού προγράμματος ΗΟRΙΖΟΝ 2020 προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

Νέα διεθνής επιτυχία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Έγκριση ερευνητικού προγράμματος ΗΟRΙΖΟΝ 2020 προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου
Νέα διεθνής επιτυχία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Έγκριση ερευνητικού προγράμματος ΗΟRΙΖΟΝ 2020 προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δημοσιοποιήθηκαν στις 3/2/2021, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πέτυχε νέα έγκριση και χρηματοδότηση ενός προγράμματος Horizon 2020, ύψους 2.000.000 ευρώ ως εταίρος της σύμπραξης πανεπιστημίων INVEST (INnoVationsofRegionalSustainability: EuropeanUniverSiTyAlliance) στην οποία συμμετέχουν τα πανεπιστήμια: SlovakUniversityofAgricultureinNitraSlovakia, UniversityofAgribusinessandRuralDevelopmentinPlovdivBulgaria, UniversityofThessaly, KareliaUniversityofAppliedSciences, inFinland και VanHallLarensteinUniversityofAppliedSciencesinTheNetherlands.
Πρόκειται για ένα επιπρόσθετο πρόγραμμα Horizon που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ως χρηματοδοτικό εργαλείο για την προώθηση του προγράμματος “EuropeanUniversitiesInitiative”.  Πιο συγκεκριμένα ανάμεσα στις 62 αιτήσεις που ελήφθησαν, η σύμπραξη με την κωδική ονομασία INVEST4EXCELLENCE στην οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αξιολογήθηκε με επιτυχία για νέα χρηματοδότηση. Με αυτήν την υποστήριξη, τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια θα διερευνήσουν περαιτέρω ολοκλήρωση και μετασχηματισμό στις αποστολές έρευνας και καινοτομίας.
Η κ. MariyaGabriel, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG_EDUCATION), δήλωσε:
“Μέσω της συμπληρωματικής υποστήριξης από το πρόγραμμα «Horizon 2020» για τον πιλότο EuropeanUniversities, μεγιστοποιούμε τις συνέργειες μεταξύ των πολιτικών εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, βοηθώντας τα πανεπιστήμια να δημιουργήσουν μεγαλύτερη κρίσιμη μάζα για να βρουν λύσεις και να εκπαιδεύσουν ταλέντα για την επίλυση των μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων της ΕΕ.”
Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αρμόδιος επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπρόεδρος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, χαιρετίζει την νέα επιτυχία δηλώνοντας πως η 
«Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίνεται θετικά στο κάλεσμα των φοιτητών για περισσότερη ελευθερία να σπουδάσουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, από εκπαιδευτικούς και ερευνητές για καλύτερη συγκέντρωση γνώσεων και από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για καλύτερη συγκέντρωση πόρων».
Επιστημονικός υπεύθυνος για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, της Σχολής Τεχνολογίας κ. Νικόλαος Σαμαράς ενώ ο Πρύτανης Καθηγητής κ. Ζήσης Μαμούρης και η Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Ιωάννα Λαλιώτουεξ’ αρχής στήριξαντην Ερευνητική Ομάδα και έδειξανιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προώθηση της πρότασης συμμέτοχής. 
Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια είναι διεθνείς συμμαχίες που θα αποτελέσουν τα πανεπιστήμια του μέλλοντος, προωθώντας την ευρωπαϊκή ταυτότητα και αξίες, φέρνοντας επανάσταση στην ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτές οι πανεπιστημιακές συμπράξεις:
•    περιλαμβάνουν εταίρους από όλους τους τύπους ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και καλύπτουν ένα ευρύ γεωγραφικό πεδίο σε όλη την Ευρώπη
•    βασίζονται σε μια συγχρονισμένη μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα εστιάζεται στη βιωσιμότητα, την αριστεία και τις ευρωπαϊκές αξίες
•    προσφέρουν προγράμματα σπουδών με επίκεντρο τους φοιτητές που παρέχονται από κοινού σε πανεπιστημιακές πανεπιστημιουπόλεις, όπου διαφορετικά φοιτητικά σώματα μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους προγράμματα και να βιώσουν την κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα σπουδών
•    υιοθετούν μια προσέγγιση βάσει πρόκλησης σύμφωνα με την οποία φοιτητές, ακαδημαϊκοί και εξωτερικοί εταίροι μπορούν να συνεργαστούν σε διεπιστημονικές ομάδες για να αντιμετωπίσουν τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη.