ΜΟΔΙΠ: Βίντεο σε θέματα διασφάλισης ποιότητας

  • ΜΟΔΙΠ: Βίντεο σε θέματα διασφάλισης ποιότητας
    ΜΟΔΙΠ: Βίντεο σε θέματα διασφάλισης ποιότητας
  • ΜΟΔΙΠ: Βίντεο σε θέματα διασφάλισης ποιότητας
    ΜΟΔΙΠ: Βίντεο σε θέματα διασφάλισης ποιότητας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, στα πλαίσια του έργου «Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ του ΠΘ» πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Priority εκπαίδευση σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας στα μέλη της Συγκλήτου, των ΟΜΕΑ, της ΜΟΔΙΠ και των Γραμματειών των Τμημάτων του Ιδρύματος. Για την ενημέρωση σας σχετικά με τα θέματα Διασφάλισης Ποιότητας που παρουσιάστηκαν στις ανωτέρω ομάδες, μπορείτε να βρείτε ένα σύντομο ενημερωτικό βίντεο στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ και στο αντίστοιχο προφίλ στο facebook.

Ιστοσελίδα ΜΟΔΙΠ: https://qa.uth.gr/

Facebook ΜΟΔΙΠ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088506437653