Διασφαλίζοντας την Ακαδημαϊκή Ποιότητα: Συμβολή των ΜΟΔΙΠ στην ποιοτική ανάπτυξη των ΑΕΙ & κριτικός προβληματισμός για μηχανισμό εξέλιξης στο νέο περιβάλλον μετασχηματισμού

 • Διασφαλίζοντας την Ακαδημαϊκή Ποιότητα: Συμβολή των ΜΟΔΙΠ στην ποιοτική ανάπτυξη των ΑΕΙ & κριτικός προβληματισμός για μηχανισμό εξέλιξης στο νέο περιβάλλον μετασχηματισμού
  Διασφαλίζοντας την Ακαδημαϊκή Ποιότητα: Συμβολή των ΜΟΔΙΠ στην ποιοτική ανάπτυξη των ΑΕΙ & κριτικός προβληματισμός για μηχανισμό εξέλιξης στο νέο περιβάλλον μετασχηματισμού
 • Διασφαλίζοντας την Ακαδημαϊκή Ποιότητα: Συμβολή των ΜΟΔΙΠ στην ποιοτική ανάπτυξη των ΑΕΙ & κριτικός προβληματισμός για μηχανισμό εξέλιξης στο νέο περιβάλλον μετασχηματισμού
  Διασφαλίζοντας την Ακαδημαϊκή Ποιότητα: Συμβολή των ΜΟΔΙΠ στην ποιοτική ανάπτυξη των ΑΕΙ & κριτικός προβληματισμός για μηχανισμό εξέλιξης στο νέο περιβάλλον μετασχηματισμού
 • Διασφαλίζοντας την Ακαδημαϊκή Ποιότητα: Συμβολή των ΜΟΔΙΠ στην ποιοτική ανάπτυξη των ΑΕΙ & κριτικός προβληματισμός για μηχανισμό εξέλιξης στο νέο περιβάλλον μετασχηματισμού
  Διασφαλίζοντας την Ακαδημαϊκή Ποιότητα: Συμβολή των ΜΟΔΙΠ στην ποιοτική ανάπτυξη των ΑΕΙ & κριτικός προβληματισμός για μηχανισμό εξέλιξης στο νέο περιβάλλον μετασχηματισμού
 • Διασφαλίζοντας την Ακαδημαϊκή Ποιότητα: Συμβολή των ΜΟΔΙΠ στην ποιοτική ανάπτυξη των ΑΕΙ & κριτικός προβληματισμός για μηχανισμό εξέλιξης στο νέο περιβάλλον μετασχηματισμού
  Διασφαλίζοντας την Ακαδημαϊκή Ποιότητα: Συμβολή των ΜΟΔΙΠ στην ποιοτική ανάπτυξη των ΑΕΙ & κριτικός προβληματισμός για μηχανισμό εξέλιξης στο νέο περιβάλλον μετασχηματισμού
 • Διασφαλίζοντας την Ακαδημαϊκή Ποιότητα: Συμβολή των ΜΟΔΙΠ στην ποιοτική ανάπτυξη των ΑΕΙ & κριτικός προβληματισμός για μηχανισμό εξέλιξης στο νέο περιβάλλον μετασχηματισμού
  Διασφαλίζοντας την Ακαδημαϊκή Ποιότητα: Συμβολή των ΜΟΔΙΠ στην ποιοτική ανάπτυξη των ΑΕΙ & κριτικός προβληματισμός για μηχανισμό εξέλιξης στο νέο περιβάλλον μετασχηματισμού
 • Διασφαλίζοντας την Ακαδημαϊκή Ποιότητα: Συμβολή των ΜΟΔΙΠ στην ποιοτική ανάπτυξη των ΑΕΙ & κριτικός προβληματισμός για μηχανισμό εξέλιξης στο νέο περιβάλλον μετασχηματισμού
  Διασφαλίζοντας την Ακαδημαϊκή Ποιότητα: Συμβολή των ΜΟΔΙΠ στην ποιοτική ανάπτυξη των ΑΕΙ & κριτικός προβληματισμός για μηχανισμό εξέλιξης στο νέο περιβάλλον μετασχηματισμού
 • Διασφαλίζοντας την Ακαδημαϊκή Ποιότητα: Συμβολή των ΜΟΔΙΠ στην ποιοτική ανάπτυξη των ΑΕΙ & κριτικός προβληματισμός για μηχανισμό εξέλιξης στο νέο περιβάλλον μετασχηματισμού
  Διασφαλίζοντας την Ακαδημαϊκή Ποιότητα: Συμβολή των ΜΟΔΙΠ στην ποιοτική ανάπτυξη των ΑΕΙ & κριτικός προβληματισμός για μηχανισμό εξέλιξης στο νέο περιβάλλον μετασχηματισμού

Αγαπητά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΘ σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η Ημερίδα με τίτλο «Διασφαλίζοντας την Ακαδημαϊκή Ποιότητα: Συμβολή των ΜΟΔΙΠ στην ποιοτική ανάπτυξη των ΑΕΙ & κριτικός προβληματισμός για μηχανισμό εξέλιξης στο νέο περιβάλλον μετασχηματισμού», που διοργάνωσε η ΜΟΔΙΠ την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023 στο ERGON SHOWGROUND EVENT HALL, παρουσία της Γενικής Διευθύντριας της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Δρ Χριστίνας Μπέστα και τη συμμετοχή 130 ατόμων. Οι εισηγήσεις των ομιλητών θα αποσταλούν σε όλη την κοινότητα για ενημέρωσή της».