Μεθοδολογικά εργαλεία ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης για την παραγωγή και τον έλεγχο των τροφίμων ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017

Μεθοδολογικά εργαλεία ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης για την παραγωγή και τον έλεγχο των τροφίμων ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017
Μεθοδολογικά εργαλεία ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης για την παραγωγή και τον έλεγχο των τροφίμων ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλεί να γνωρίσετε το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μεθοδολογικά εργαλεία ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης για την παραγωγή και τον έλεγχο των τροφίμων ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017»
Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κα. Ελένη Μαλισσιόβα , Κτηνίατρος, MSc, MSc, PhD , Επίκουρος Καθηγήτρια Τεχνολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Η Διαχείριση της ασφάλειας και της ποιότητας στην παραγωγή και τον έλεγχο των τροφίμων αποτελεί σημαντική διεργασία για την διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή, άρα και της Δημόσιας Υγείας, αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζει την ευρωστία του επιχειρηματικού τομέα των τροφίμων, μέσω του υγιούς ανταγωνισμού στην παραγωγή, διακίνηση και έλεγχο των τροφίμων.
 Σε ποιους απευθύνεται:
Πτυχιούχους συναφούς επιστήμης με το αντικείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος (π.χ. Τεχνολόγοι Τροφίμων, Επιστήμονες Τροφίμων, Γεωπόνοι, Κτηνίατροι, Χημικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Επόπτες Υγείας κα) που είτε ήδη εργάζονται σε συναφή τομέα είτε θέλουν να εργασθούν στο αντικείμενο της συμβουλευτικής συστημάτων διαχείρισης για την παραγωγή και έλεγχο των τροφίμων.
 Διάρκεια: 2 Μήνες (50 ώρες)
 Σημαντικές ημερομηνίες:
Περίοδος εγγραφών: έως 09/05/2021
Έναρξη επιμόρφωσης: Μάιος 2021
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες:
Γραμματεία Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 24210-06366/90
 learning [at] uth [dot] gr
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας :
https://learning.uth.gr/food_iso/