Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Ideathon Ψηφιακής Καινοτομίας με τίτλο «Ψηφιοτολμώ» από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Λαμίας, στη δομή της ΜΟΚΕ στη Λαμία

 • Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Ideathon Ψηφιακής Καινοτομίας με τίτλο «Ψηφιοτολμώ» από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Λαμίας, στη δομή της ΜΟΚΕ στη Λαμία
  Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Ideathon Ψηφιακής Καινοτομίας με τίτλο «Ψηφιοτολμώ» από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Λαμίας, στη δομή της ΜΟΚΕ στη Λαμία
 • Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Ideathon Ψηφιακής Καινοτομίας με τίτλο «Ψηφιοτολμώ» από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Λαμίας, στη δομή της ΜΟΚΕ στη Λαμία
  Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Ideathon Ψηφιακής Καινοτομίας με τίτλο «Ψηφιοτολμώ» από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Λαμίας, στη δομή της ΜΟΚΕ στη Λαμία
 • Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Ideathon Ψηφιακής Καινοτομίας με τίτλο «Ψηφιοτολμώ» από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Λαμίας, στη δομή της ΜΟΚΕ στη Λαμία
  Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Ideathon Ψηφιακής Καινοτομίας με τίτλο «Ψηφιοτολμώ» από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Λαμίας, στη δομή της ΜΟΚΕ στη Λαμία
 • Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Ideathon Ψηφιακής Καινοτομίας με τίτλο «Ψηφιοτολμώ» από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Λαμίας, στη δομή της ΜΟΚΕ στη Λαμία
  Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Ideathon Ψηφιακής Καινοτομίας με τίτλο «Ψηφιοτολμώ» από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Λαμίας, στη δομή της ΜΟΚΕ στη Λαμία

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τοIdeathon Ψηφιακής Καινοτομίας με τίτλο «Ψηφιοτολμώ» από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τηΔΕΥΑ Λαμίας, στη δομή της ΜΟΚΕ στη Λαμία και στο Βιοκλιματικό Κτίριο της ΔΕΥΑ Λαμίας, το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023.Το «Ideathon», με αντικείμενο «Ψηφιοποίηση στις Δημόσιες Υποδομές» αφορούσε συγκεκριμένα στην πρόταση λύσεων στα παρακάτω προβλήματα που τέθηκαν από τη Διοίκηση της ΔΕΥΑ Λαμίας.:
1.    Πώς μπορούμε να ψηφιοποιήσουμε δεδομένα και έγγραφα της ΔΕΥΑΛ, όπως χάρτες δικτύων, για τον καλύτερο έλεγχο και βελτίωση των υποδομών και την εξαγωγή δεδομένων;

2.    Μπορεί να αναπτυχθεί ένα σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής των τεχνικών ενεργειών της ΔΕΥΑΛ που αφορά τις αποφράξεις αποχετεύσεων και τις ροές υδάτων και λυμάτων;
Οισυμμετέχουσες ομάδες μελών ΔΕΠ, ερευνητών, υποψήφιων διδακτόρων και προπτυχιακών φοιτητών του Π.Θ. παρουσίασαν τιςπροτάσειςτους σε στελέχη της ΔΕΥΑ Λαμίας, στους παραβρισκόμενους ακαδημαϊκούς και το συμμετέχον κοινό. Ηδιαγωνιστική διαδικασία έκλεισε με τη βράβευση των επικρατέστερων από τις προτεινόμενες λύσεις με δώρα τεχνολογίας συνολικής αξίας 1600€, ευγενική προσφορά της ΔΕΥΑ Λαμίας.
Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού διεξήχθη στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Ο Ρόλος του Πανεπιστημίου στην Ψηφιοποίηση των Δημόσιων υποδομών», στο οποίο συμμετείχαν ο κος Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Διευθυντής της ΔΕΥΑ Λαμίας,οκος Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης, HUB Coordinator του GR digiGOVinnoHUN και ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της ΜΟΚΕ, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γεώργιος Σταμπουλής. Τη συζήτηση συντόνιζε ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Αθανάσιος Κακαρούντας. Χαιρετισμό, εκ μέρους του Δήμου Λαμιέων, απηύθυνεο κ. Παναγιώτης Φώσκολος.

Συζητήθηκαν οι προοπτικές και το πλαίσιο δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των δημόσιων οργανισμών γενικότερα και της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Ειδικότερα για τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ ΔΕΥΑΛ και Π.Θ., επισημάνθηκε η σημασία τηςανταλλαγής γνώσης,η δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στις υπάρχουσες ανάγκες και τα προβλήματα της υπηρεσίας όσον αφορά στην εύρεση και ανάπτυξη τεχνολογικών και οργανωτικών ευέλικτων λύσεων,θέτοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».