Έργο: «Υγείαρτος» Προώθηση οικο-καινοτομίας στην ελληνική γαλακτοπαραγωγή

Δελτίο Τύπου Έργου: «Υγείαρτος» Προώθηση οικο-καινοτομίας στην ελληνική γαλακτοπαραγωγή
Δελτίο Τύπου Έργου: «Υγείαρτος» Προώθηση οικο-καινοτομίας στην ελληνική γαλακτοπαραγωγή

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετέχει στην κοινοπραξία του Έργου «Υγείαρτος» με τίτλο πράξης: «Μεταφορά τεχνογνωσίας για την αξιοποίηση του γίδινου γάλακτος και των υπολειμμάτων καφέ εσπρέσο με την παρασκευή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, με προϊόν εκκίνησης καινοτόμο επιδόρπιο γιαουρτιού» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Το Έργο εντάσσεται στα Υπομέτρα 16.1 - 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» υπό τη 2η Δράση: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» και έχει περίοδο υλοποίησης από Μάιο 2023 έως Δεκέμβριο 2025.

Σκοποί

 1. Αναβάθμιση του γίδινου γάλακτος με την παρασκευή οικο-καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης και διατροφικής αξίας.
 2. Ενίσχυση της φιλοπεριβαλλοντικής αγροδιατροφικής παραγωγής.
 3. Παροχή κινήτρου παραμονής στο επάγγελμα - νέες προοπτικές για τους αιγοτρόφους (αύξηση εισοδήματος, ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, διείσδυση σε νέες αγορές και διεύρυνση εξαγωγών).
 4. Ενδυνάμωση της αγροδιατροφής στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης.

Αποτελέσματα

 1. Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγών κατσικίσιου γάλακτος.
 2. Μελέτες για την καλά οργανωμένη εκκίνηση παραγωγής σε εγκαταστάσεις του/των συνεταιρισμού/ών και εισόδου στην αγορά των βιολειτουργικών τροφίμων (ΒΛ.Τ).
 3. Ανάπτυξη Καινοτόμου προϊόντος διατροφής υψηλής προστιθέμενης αξίας (ΥΠΑ).
 4. Προσθήκη αξίας στα υπολείμματα καφέ εσπρέσο, που, με την αυξημένη κατανάλωση του στην Ελλάδα, επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον. 
   

Κοινοπραξία

Επιστημονικά Υπεύθυνη του έργου είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κυρία Καραγκούνη Γλυκερία.

 

Ψηφιακή Παρουσία