Εισαγωγή στον Κβαντικό Υπολογισμό (Python&Qiskit)»

Εισαγωγή στον Κβαντικό Υπολογισμό (Python&Qiskit)»
Εισαγωγή στον Κβαντικό Υπολογισμό (Python&Qiskit)»

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλεί να γνωρίσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εισαγωγή στον Κβαντικό Υπολογισμό (Python&Qiskit)» .

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση και διάδοση του κβαντικού υπολογισμού (QuantumComputing) μέσω της εισαγωγής σε απαραίτητες θεωρητικές έννοιες και της ανάπτυξης Κβαντικών Κυκλωμάτων χρησιμοποιώντας το framework ανοιχτού κώδικα Qiskit, καθώς και η δυνατότητα των εκπαιδευομένων να καταλαβαίνουν τι είναι και πως λειτουργεί ένας κβαντικός υπολογιστής, να γνωρίζουν την χρησιμότητα ενός κβαντικού υπολογιστή, να αναγνωρίζουν γνωστούς κβαντικούς Αλγόριθμους και τα προβλήματα που επιλύουν, να χρησιμοποιούν το frameworkQiskit για την ανάπτυξη Κβαντικών Κυκλωμάτων - Αλγορίθμων και να ενταχθούν σε ανοιχτά οικοσυστήματα σχετικά με τον Κβαντικό Υπολογισμό.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Φοιτητές - Απόφοιτους: 
1. Φυσικομαθηματικών Σχολών
2. Πληροφορικής
3. Πολυτεχνικών Σχολών

Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο κύριος Σάββας Ηλίας, Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Π.Θ.

Μάθε περισσότερα εδώ: https://learning.uth.gr/quantum_python_qiskit/