Διδασκαλία πρώτης & δεύτερης/ξένης γλώσσας

Διδασκαλία πρώτης & δεύτερης/ξένης γλώσσας
Διδασκαλία πρώτης & δεύτερης/ξένης γλώσσας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλεί να γνωρίσετε το επιμορφωτικό πρόγραμμα "Διδασκαλία πρώτης & δεύτερης/ξένης γλώσσας".

Την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος έχει η κα Γεωργία Ανδρέου, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και της αλλοδαπής, φοιτητές ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής, αποφοίτους Β/θμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι).

Σκοπός του εν λόγω εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα διδασκαλίας μιας γλώσσας ως μητρικής και ως δεύτερης/ξένης.

Ειδικότερoι στόχοι είναι οι ακόλουθοι:

☑️Εξοικείωση με θέματα διδασκαλίας μιας γλώσσας ως πρώτης (Γ1)

☑️Εμβάθυνση σε θέματα διδασκαλίας μιας γλώσσας ως δεύτερης/ξένης (Γ2/ΞΓ)

☑️Εξοικείωση με τη δομή της ελληνικής γλώσσας

☑️Εξοικείωση με πτυχές της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, της Διγλωσσίας και της Παθολογίας Λόγου

☑️Εμβάθυνση σε θέματα σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού και γλωσσικής αξιολόγησης

▶️Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 7 μήνες και 400 ώρες.

🎓Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

⏰Εγγραφές έως 1/12/2020

📆Έναρξη επιμόρφωσης: 1/12/2020

📍Εκπτωτική Πολιτική

🌐http://learning.uth.gr/?p=4525

📧learning [at] uth [dot] gr

☎️24210-06366