Διδακτική Νοσηλευτικής & άλλων Επιστημών Φροντίδας Υγείας

Διδακτική Νοσηλευτικής & άλλων Επιστημών Φροντίδας Υγείας
Διδακτική Νοσηλευτικής & άλλων Επιστημών Φροντίδας Υγείας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλεί να γνωρίσετε το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο "Διδακτική Νοσηλευτικής & άλλων Επιστημών Φροντίδας Υγείας"

📌530 ωρών-12 μηνών.

Στην ιστοσελίδα 🌎http://learning.uth.gr/?p=6643 μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες.

📌Μοριοδότηση-Αξιοποίηση:

✅Για υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων αντίστοιχων ειδικοτήτων σε Δ.Ι.Ε.Κ., σε Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. και Κ.Δ.Β.Μ.

✅Για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ & ΔΕ

✅Ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε ιδιωτικούς

Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

📌Απευθύνεται σε:

🔹Πτυχιούχος Νοσηλευτικής ημεδαπής και της αλλοδαπής

🔹Κάτοχοι διπλώματος ΙΕΚ ή πτυχίου β/θμίας Βοηθού

Νοσηλευτή

📌Ύπαρξη εκπτωτικών κατηγοριών.

  • Περίοδος εγγραφών: 10 Αυγούστου-1 Νοεμβρίου