Δεύτερη πρόσκληση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 3D design and modelling for engineers - AVEVA και νέες ημερομηνίες

Δεύτερη πρόσκληση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 3D design and modelling for engineers - AVEVA και νέες ημερομηνίες
Δεύτερη πρόσκληση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 3D design and modelling for engineers - AVEVA και νέες ημερομηνίες

Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την SETIAE (SETI Ingénierie Conseil) διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα πάνω σε 3D MOdelling and Design for Engineers με χρήση λογισμικού AVEVA IE&D Solutions. 

 

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε δύο μέρη, από 22 έως και 26 Απριλίου 2024 το πρώτο και από 13 Μαΐου έως και 5 Ιουνίου 2024, το δεύτερο (με εξαίρεση το διάστημα 29-31 Μαΐου 2024).

 

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται καθημερινά στο κτίριο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στον Βόλο, αίθουσα 206, ως εξής:

  • Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 16:00 – 20:00

  • Τετάρτη και Πέμπτη 18:00 – 21:00

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών και αποφοίτους της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση με το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 14 Απριλίου 2024, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο dean_eng [at] uth.gr (dean_eng[at]uth[dot]gr) με θέμα “Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 3D MODE”. Δεν απαιτείται νέα υποβολή για όσους υπέβαλαν ήδη αίτηση στα πλαίσια της αρχικής πρόσκλησης συμμετοχής.

 

Λόγω του ότι οι θέσεις των εκπαιδευόμενων είναι περιορισμένες, θα ληφθεί υπόψη η τεκμηρίωση της πρόθεσης αξιοποίησης του προγράμματος σε εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή άλλης ερευνητικής και επαγγελματικής δραστηριότητας, καθώς και τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος.

Η επιλογή των εκπαιδευόμενων θα ανακοινωθεί στις 16 Απριλίου 2024 μέσω προσωπικού ηλεκτρονικού  μηνύματος και στην ιστοσελίδα της Πολυτεχνικής Σχολής (ανώνυμα).


 

Τέλος η ανακοίνωση να συνοδεύεται και από την επισυναπτόμενη αίτηση που απαιτείται να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι. Το αρχείο να επισυνάπτεται σε μορφή word.