7ο Συνέδριο Βιώσιμης Κινητικότητας – CSuM2024

7ο Συνέδριο Βιώσιμης Κινητικότητας – CSuM2024
7ο Συνέδριο Βιώσιμης Κινητικότητας – CSuM2024

Το CSuM2024 θα πραγματοποιηθεί στη Λίμνη Πλαστήρα στις 4 – 6 Σεπτεμβρίου 2024. Το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου είναι “Climate Crisis and Resilient Transportation Systems”. Η διοργάνωσή του γίνεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας – TTLog και το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Εργαστήριο Υποδομών, Τεχνολογικής Πολιτικής και Ανάπτυξης (RUITEPOD).

Το συνέδριο αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Efficient and resilient transportation systems
 • Renewable and clean energy in transportation
 • Digital transformation in transportation
 • Active mobility
 • Safe and inclusive transportation
 • Sustainable and resilient supply chain
 • Land-use and transport infrastructure planning
 • Climate-neutral transition of transportation and social innovation

Επιπλέον των τεχνικών συνεδριών, το Συνέδριο θα περιλαμβάνει:

 • Ομιλίες από διακεκριμένους ερευνητές και επαγγελματίες του χώρου πάνω σε καινοτόμες τεχνολογίες και πρωτότυπες εφαρμογές έξυπνης ενέργειας για έξυπνες μεταφορές. 
 • Ειδικές συνεδρίες που θα διοργανώσουν εκπρόσωποι Εθνικών και Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών. 
 • Βραβεία άριστων εργασιών 
 • Έκθεση για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών χορηγών και υποστηρικτών. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://csum.civ.uth.gr

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας – TTLog

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης - Εργαστήριο Υποδομών, Τεχνολογικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Πεδίον Άρεως, GR-38334
Volos, Greece
Τηλ.: 2421074164
E-mail: infocsum [at] civ.uth.gr (infocsum[at]civ[dot]uth[dot]gr)
Ιστοσελίδα συνεδρίου: http://csum.civ.uth.gr/