5ο Διεθνές Συνέδριο EWaS (Efficient Water Systems) “Water Security and Safety Management: emerging threats or new challenges? Moving from Therapy and Restoration to Prognosis and Prevention”

5ο Διεθνές Συνέδριο EWaS (Efficient Water Systems)
5ο Διεθνές Συνέδριο EWaS (Efficient Water Systems)

Η Οργανωτική Επιτροπή ανακοινώνει τη διεξαγωγή του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου 5th EWaS (Efficient Water Systems) International Conference: “Water Security and Safety Management: emerging threats or new challenges? Moving from Therapy and Restoration to Prognosis and Prevention” στις 12-15 Ιουλίου 2022 στην Νάπολη, Ιταλία. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου της Νάπολης Federico II.
Κεντρικοί ομιλητές του συνεδρίου θα είναι καθηγητές εγνωσμένου διεθνούς κύρους. Συγκεκριμένα ο καθηγητής Dragan Savic από Ερευνητικό Ινστιτούτο Νερού KWR Water Research Institute (Ολλανδία), ο καθηγητής  Zoran Kapelan από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο TU Delft (Ολλανδία) και ο καθηγητής J.J. Sansalone από το Πανεπιστήμιο της Florida (Η.Π.Α.). 
Το συνέδριο στοχεύει να φέρει σε επαφή επιστήμονες που ασχολούνται με προκλήσεις στην ασφάλεια του νερού. Συγκεκριμένα οι θεματικές περιοχές του συνεδρίου περιλαμβάνουν την ασφάλεια του νερού, βιώσιμη διαχείριση του νερού στην κυκλική οικονομία, το nexus νερού – ενέργειας – τροφίμων, λύσεις του διαδικτύου των πραγμάτων για την διαχείριση του νερού, καινοτόμες μέθοδοι διαχείρισης αστικού νερού, μη συμβατικούς υδατικούς πόρους, διαχείριση λυμάτων και ανάκτηση νερού, πειραματικές και υπολογιστικές μέθοδοι στην υδραυλική, ποτάμια συστήματα, υδρολογική απάντηση στην κλιματική αλλαγή, περιβαλλοντική κρίση και κίνδυνοι και μοντελοποίηση υπόγειων υδατικών συστημάτων.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου έχουν οργανωθεί ειδικές συνεδρίες που διοργανώνονται από διεθνούς κύρους επιστήμονες.
Τίτλος ειδικής συνεδρίας    Πρόεδρος ειδικής συνεδρίας
Water supply and network design, modelling and management in a changing environment    Prof. M. Franchini – University of Ferrara (IT)
Assessing the resilience of critical water Infrastructure: planning for the unknown    Prof. C. Makropoulos – National Technical University of Athens (GR)
Impact of climate change on hydrological extremes    Prof. S. Manfreda & Assoc. Prof. L. Cimorelli – University of Naples Federico II (IT)
Technological innovation in water networks: digital water, smart control and energy efficiency    Prof. H. M. Ramos – University of Lisbon (PT)
Novel technologies & approaches for water and wastewater treatment and monitoring: from ideas to results    Prof. G. V. Korshin – University of Washington (USA)

Περιλήψεις υποβάλλονται στο μέχρι 10 Ιανουαρίου 2022 στο https://easychair.org/conferences/?conf=ewas5
Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο https://www.ewas5.it/ 
Συνημμένη η 1η πρόσκληση για υποβολή εργασιών.