Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ»

Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ»

Το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) - (Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ») ιδρύθηκε με τον νόμο 4589/2019 και αποτελεί ακαδημαϊκή μονάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο.

Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι:

 • η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας,
 • η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας,
 • η συμβολή στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων,
 • η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,
 • η εκπαίδευση και πρακτική άσκηση,
 • η διαμεσολάβηση ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη ερευνητικών μονάδων στις επιχειρήσεις και
 • η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό.

 

Στο Π.Ε.Κ. «ΙΑΣΩΝ» δραστηριοποιούνται 12 ερευνητικά Ινστιτούτα:

 1. Ινστιτούτο Ευφυών Συστημάτων Παραγωγής και Ευφυών Πόλεων (Βόλος)

Διευθυντής: Λεωνίδας Ανθόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: lanthopo [at] uth [dot] gr

 

 1. Ινστιτούτο Ψηφιακού Πολιτισμού και Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης (Βόλος)

Διευθυντής: Αθανάσιος Κοράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: korakis [at] uth [dot] gr

 

 1. Ινστιτούτο Αγροτικής Ανάπτυξης (Κιλελέρ)

Διευθυντής: Νικόλαος Κατσούλας, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: nkatsoul [at] uth [dot] gr

 

 1. Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων (Καρδίτσα)

Διευθυντής: Ζήσης Μαμούρης, Καθηγητής Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: zmamur [at] uth [dot] gr

 

 1. Ινστιτούτο Κινησιολογίας (Τρίκαλα)

Διευθυντής: Ιωάννης Γιάκας, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού & Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: ggiakas [at] uth [dot] gr

 

 1. Ινστιτούτο Ασφάλειας Συστημάτων και Επιστήμης Δεδομένων (Λαμία)

Διευθυντής: Γεώργιος Σταμούλης, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: georges [at] uth [dot] gr

 

 1. Ινστιτούτο Διάγνωσης και Θεραπείας του Καρκίνου (Λάρισα)

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Μαλίζος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: malizos [at] uth [dot] gr

 1. Ινστιτούτο Αποκατάστασης και Ευεξίας (Λαμία)

Διευθυντής: Νικόλαος Στριμπάκος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: nikstrimp [at] uth [dot] gr

 

 1. Ινστιτούτο Διδακτικής και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Βόλος)

Διευθύντρια: Καφένια Μπότσογλου, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: kmpotso [at] uth [dot] gr

 

 1. Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Λάρισα)

Διευθυντής: Γεώργιος Πετράκος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: petrakos [at] uth [dot] gr

 

 1. Ινστιτούτο Ξύλου – Επίπλου και Ξύλινης Συσκευασίας (Καρδίτσα)

Διευθυντής: Γεώργιος Νταλός, Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: gntalos [at] uth [dot] gr

 

 1. Ινστιτούτο Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών (Τρίκαλα)

Διευθύντρια: Ελένη Βογιατζή – Καμβούκου, Καθηγήτρια Τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: wogiatzi [at] uth [dot] gr

 

 1. Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης (Ι.Δ.Ε.) – Αναστολή Λειτουργίας
 2. Ινστιτούτο Βάμβακος και Αγροτικής Εκπαίδευσης – Αναστολή Λειτουργίας

 

Διοίκηση του Π.Ε.Κ.

Το Π.Ε.Κ. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από την Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων, ως μέλη.

Πρόεδρος: Ιωάννα Λαλιώτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αντιπρύτανις Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Τεπετές, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Πληροφορίες:

Κεντρική Γραμματεία Π.Ε.Κ.

Αν. Προϊστάμενος: Γεώργιος Αναστασίου

Τηλ. 24210 06369

Email: ganastas [at] uth [dot] gr

 

Γραμματεία Π.Ε.Κ.

Τηλ. 24210 06391 - 6377

Email: pek-iason [at] uth [dot] gr