Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ»

Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ» University Research and Innovation Center "IASON" (PΑ.K.E.K. IASON)

Mε την απόφαση υπ. αριθ. 21575/22/ΓΠ/29.09.2022/ΦΕΚ 5419, τεύχος Β,20.10.2022 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετατρέπεται το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) – Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ» το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4589/2019 (Α΄13), σε Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας «ΙΑΣΩΝ» (εφεξής: ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) ως αυτοτελή ερευνητική μονάδα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Π.Θ.), με έδρα την πόλη του Βόλου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4957/2022 (Α΄141).

 

Σκοποί του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. είναι:

 • η ανάπτυξη της βασικής, εφαρμοσμένης και διεπιστημονικού χαρακτήρα έρευνας στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης,
 • η προαγωγή της διεπιστημονικής γνώσης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας,
 • η ανάπτυξη των γραμμάτων και των τεχνών,
 • η διασφάλιση αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της εκπαίδευσης και της έρευνας,
 • η κατάρτιση και αξιοποίηση ερευνητικού δυναμικού, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας και
 • η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 

Η ιστοσελίδα του ΠΑ.Κ.Ε.Κ ΙΑΣΩΝ είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου : https://rc-iason.uth.gr

 

Στο ΠΑ.Κ.Ε.Κ. «ΙΑΣΩΝ» δραστηριοποιούνται 12 Ερευνητικά Ινστιτούτα (Ε.Ι.):

 1. Ινστιτούτο Ευφυών Συστημάτων Παραγωγής και Ευφυών Πόλεων (Βόλος)

Διευθυντής: Λεωνίδας Ανθόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: lanthopo [at] uth [dot] gr

 1. Ινστιτούτο Ψηφιακού Πολιτισμού και Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης (Βόλος)

Διευθυντής: Αθανάσιος Κοράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: korakis [at] uth [dot] gr

 1. Ινστιτούτο Αγροτικής Ανάπτυξης (Κιλελέρ)

Διευθυντής: Νικόλαος Κατσούλας, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: nkatsoul [at] uth [dot] gr

 1. Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων (Καρδίτσα)

Διευθυντής: Ζήσης Μαμούρης, Καθηγητής Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: zmamur [at] uth [dot] gr

 1. Ινστιτούτο Κινησιολογίας (Τρίκαλα)

Διευθυντής: Ιωάννης Γιάκας, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού & Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: ggiakas [at] uth [dot] gr

 1. Ινστιτούτο Ασφάλειας Συστημάτων και Επιστήμης Δεδομένων (Λαμία)

Διευθυντής: Γεώργιος Σταμούλης, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: georges [at] uth [dot] gr

 1. Ινστιτούτο Διάγνωσης και Θεραπείας του Καρκίνου (Λάρισα)

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Μαλίζος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: malizos [at] uth [dot] gr

 1. Ινστιτούτο Αποκατάστασης και Ευεξίας (Λαμία)

Διευθυντής: Νικόλαος Στριμπάκος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: nikstrimp [at] uth [dot] gr

 1. Ινστιτούτο Διδακτικής και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Βόλος)

Διευθύντρια: Καφένια Μπότσογλου, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: kmpotso [at] uth [dot] gr

 1. Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Λάρισα)

Διευθυντής: Γεώργιος Πετράκος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: petrakos [at] uth [dot] gr

 1. Ινστιτούτο Ξύλου – Επίπλου και Ξύλινης Συσκευασίας (Καρδίτσα)

Διευθυντής: Γεώργιος Νταλός, Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: gntalos [at] uth [dot] gr

 1. Ινστιτούτο Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών (Τρίκαλα)

Διευθύντρια: Ελένη Βογιατζή – Καμβούκου, Καθηγήτρια Τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: wogiatzi [at] uth [dot] gr

 

 

Διοίκηση του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.

Το ΠΑ.Κ.Ε.Κ. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη, στον οποίον έχει ανατεθεί ο τομέας της έρευνας, ως Πρόεδρο, πέντε από τους Επιστημονικούς Διευθυντές των Ερευνητικών Ινστιτούτων (Ε.Ι.) του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και έναν εκπρόσωπο του προσωπικού της που απασχολείται στο ΠΑ.Κ.Ε.Κ. ή σε Ε.Ι. του, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.

Πρόεδρος: Ιωάννα Λαλιώτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αντιπρύτανις Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Πληροφορίες:

Κεντρική Γραμματεία ΠΑ.Κ.Ε.Κ.

Αν. Προϊστάμενος: Γεώργιος Αναστασίου

Τηλ. 24210 06369

Email: ganastas [at] uth [dot] gr

 

Γραμματεία ΠΑ.Κ.Ε.Κ.

Τηλ. 24210 06391 - 6377

Email: pek-iason [at] uth [dot] gr

Ιστότοπος: https://rc-iason.uth.gr/