Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιλογής Διευθυντών, ΠΕΚ ΙΑΣΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιλογής Διευθυντών, ΠΕΚ ΙΑΣΩΝ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιλογής Διευθυντών, ΠΕΚ ΙΑΣΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντών και μελών των Συντονιστικών Επιτροπών των Ινστιτούτων του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) – (Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ»)