"ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 22.6.2020 - 21.12.2020"

Οι φοιτητές που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση 22/6/2020 θα χρησιμοποιήσουν τα επισυναπτόμενα τα δύο αρχεία excell

για βιβλίο πρακτικής άσκησης