Πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα)

Υπεύθυνη Γραμματείας:

Μάνου Δήμητρα

Αν. Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Π.Θ.

e-mail: ps-nurse [at] uth.gr (ps-nurse[at]uth[dot]gr), Τηλέφωνο: 2410 684 253

Θέματα φοιτητών και αποφοίτων του Προγράμματος Σπουδών Νοσηλευτικής Λάρισας (του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας):

Θέματα Πρακτικής και Πτυχιακών και άλλα θέματα του Προγράμματος Σπουδών Νοσηλευτικής Λάρισας (του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας):

Καραγκόγκος Φώτης

Διοικητικός Υπάλληλος της Γραμματείας

e-mail: ps-nurse [at] uth.gr (ps-nurse[at]uth[dot]gr), Τηλέφωνο: 2410 684 454

Ημέρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης από τη Γραμματεία Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρες 11:30 έως 13:00.

Ημέρες εξυπηρέτησης από τη Γραμματεία με φυσική παρουσία, είναι η Τρίτη και η Πέμπτη και ώρες 11:00 έως 13:00.

Σπουδαστικά Θέματα:

Καραγκόγκος Φώτιος
e-mail: ps-nurse [at] uth.gr (ps-nurse[at]uth[dot]gr)
Τηλέφωνο: 2410 684454