Πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλίας (Καρδίτσα)

Programma spoudvn texnologias kai trofimvn

To Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (πρώην Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Θεσσαλίας) είναι ένα 4ετές πρόγραμμα σπουδών που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής αγοράς και βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών, καλύπτοντας τις απαιτήσεις τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας και επιστήμης τροφίμων.

Το Τμήμα διαθέτει καλά οργανωμένα εργαστήρια με σύγχρονες υποδομές, τα οποία προσφέρουν σημαντική θεωρητική και τεχνική-εργαστηριακή εκπαίδευση στους φοιτητές και συμμετέχουν σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, τόσο ελληνικά όσο και ευρωπαϊκά, καθώς και σε αυτοχρηματοδούμενα ερευνητικά έργα σε συνεργασία με τη βιομηχανία τροφίμων, παράγοντας σημαντικά αποτελέσματα εφαρμοσμένης έρευνας.

Οι απόφοιτοι Τεχνολόγοι Τροφίμων περιλαμβάνονται στις ειδικότητες με τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας, ειδικά στην Ελλάδα όπου η Βιομηχανία Τροφίμων είναι από τους πιο σημαντικούς κλάδους μεταποίησης, και απασχολούνται στην παραγωγή, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τον ποιοτικό (χημικό και μικροβιολογικό) έλεγχο και την τήρηση συστημάτων και προτύπων ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων και ποτών, σε εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων-ποτών, σε εταιρίες εμπορίας τροφίμων και α' υλών τροφίμων, σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων τροφίμων, ως ερευνητές σε δημόσια ή ιδιωτικά ερευνητικά εργαστήρια, καθώς και σε θέσεις Τεχνολόγων Τροφίμων στο Δημόσιο Τομέα (ΕΦΕΤ, EFSA, Νομαρχίες, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Υπουργείο Γεωργίας, κλπ).

 

Διεύθυνση
ΤΕΡΜΑ Ν. ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τηλέφωνο
+30 24410 64780, +30 24410 64787
Φαξ
+30 2441 64781
Email
ps-food@uth.gr