Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Κτήριο  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (www.e-ce.uth.gr) υπάγεται στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (5ετές Πρόγραμμα Σπουδών). Ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2000 ως Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους και τον Ιούνιο του 2013 μετονομάστηκε σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Το Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα υλοποιήσει ένα νέο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο ενσωματώνει:

α) Νέες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις στην επιστήμη των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Β) Βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στην εκπαίδευση των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Γ) Ευελιξία στους φοιτητές για την ολοκλήρωση του προγράμματος εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων.

Το νέο πρόγραμμα είναι ισότιμο και αντίστοιχο με το Δίπλωμα Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master) στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων.

Τo Τμήμα προσφέρει τρία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) τα οποία οδηγούν στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών», στην «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» και στα «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Παράλληλα το Τμήμα προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης Διδακτορικών Σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).

Διεύθυνση
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Σέκερη & Χέυδεν, Πεδίον Άρεως, Τ.Κ. 38334, Βόλος
Τηλέφωνο
+30 24210 74967, +30 24210 74933, +30 24210 74966, +30 24210 74934
Φαξ
+30 24210 74997
Email
gece [at] e-ce [dot] uth [dot] gr