Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Κτήριο Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ιδρύθηκε και ξεκίνησε την λειτουργία του το 1999. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διαρκεί πέντε έτη και το πτυχίο του παρέχει στους αποφοίτους του πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα αρχιτέκτονα μηχανικού στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΕ. Το Τμήμα προσφέρει τρία μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών καθώς και σπουδές διδακτορικού επιπέδου. Το Τμήμα ενισχύει συστηματικά την διεθνή ταυτότητά του με πολυάριθμες συνεργασίες με Πανεπιστήμια στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Στόχος του προγράμματος σπουδών του Τμήματος είναι να διαμορφώσει αρχιτέκτονες καταρτισμένους τεχνικά, εφοδιασμένους με κοινωνική και πολιτισμική ευαισθησία και με διευρυμένες δυνατότητες κατανόησης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Η φυσιογνωμία του Τμήματος έχει δομηθεί στη βάση της κατανόησης και της αποδοχής της πολυσημαντότητας του πεδίου της σύγχρονης αρχιτεκτονικής πρακτικής, και των ιδιαιτεροτήτων της αγοράς εργασίας. Οι βασικοί άξονες της ταυτότητάς του στηρίζονται α: στην σημασία της θεωρίας, της ιστορίας και γενικότερα των ανθρωπιστικών επιστημών στις σπουδές της αρχιτεκτονικής, β: στην διεύρυνση του σχεδιασμού από το οικοδομικό αντικείμενο στην κατασκευή του τοπίου, σε διάφορες κλίμακες, δηλαδή τη μετάθεση του σχεδιασμού από το κτίσμα στην πόλη ως αστικό τοπίο. γ: στη σχέση του σχεδιασμού με την τεχνολογία, τον δυνητικό χώρο και τις εικαστικές τέχνες δ: στην έμφαση στις περιβαλλοντικές πρακτικές. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει συγκροτηθεί έτσι ώστε να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες γνώσεις σε διάφορες πτυχές και πεδία άσκησης αρχιτεκτονικής πρακτικής ως πρακτικής του σχεδιασμού και της δημιουργικής έκφρασης. Δηλαδή, τόσο στο πεδίο της συμβατικής αρχιτεκτονικής πρακτικής όσο επίσης και σε εκείνο που διαμορφώνεται δυναμικά στην κοινωνική πραγματικότητα και επιτρέπει στους αρχιτέκτονες να εντάσσονται ικανοποιητικά σε πολλούς και ποικίλους τομείς της παραγωγής του χώρου.

Διεύθυνση
Πεδίο Άρεως, 38334, ΒΟΛΟΣ
Τηλέφωνο
+30 24210 74209, 24210 74239 & 24210 74263
Φαξ
+30 24210 74238
Email
g-arch [at] arch [dot] uth [dot] gr