Μέλη ΔΕΠ

Αναμένεται ο διορισμός νέων μελών Δ.Ε.Π. και ολοκληρώνονται οι διαδικασίες μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. από τα Γενικά Τμήματα Λάρισας και Λαμίας.