Διοικητική Οργάνωση

Προσωρινή Συνέλευση:

Φθενάκης Γεώργιος (Πρόεδρος)
Γκουλέτσου Παγώνα (Αν Πρόεδρος)
Αμοιρίδης Γεώργιος
Μούτου Αικατερίνη
Εξαδάκτυλος Αθανάσιος