Διοικητική Οργάνωση

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βογιατζή-Καμβούκου Ελένη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ηλιόπουλος Παναγιώτης

1. Αυγουστή Αυγουστίνος

2. Βασιλάκογλου Ιωάννης

3.Βλαχογιάννης Μιχαήλ

4.Βύρλας Παναγιώτης

5. Βογιατζή-Καμβούκου Ελένη

6.Γιαλαμάς Θεόδωρος

7.Γράβαλος Ιωάννης

8.Γκουγκουλιάς Νικόλαος

9.Ηλιόπουλος Παναγιώτης

10. Ιακωβάκης Βασίλειος

11. Καλφούντζος Δημήτριος

12.Παπαϊωάννου Χρυσούλα

13.Παπαχατζής Αλέξανδρος

14. Πετρωτός Κωνσταντίνος

15.Στρωτός Γεώργιος

16.Κωστούλης Βασίλειος, Αναπληρωματικό μέλος Ε.Τ.Ε.Π.