Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας

Το Τμήμα Γεωπονίας- Αγροτεχνολογίας προσφέρει βασική και εφαρμοσμένη Γεωπονική εκπαίδευση και έρευνα με έμφαση στις σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες για την ποσοτική και ποιοτική βελτιστοποίηση της γεωργικής παραγωγής.

Το Τμήμα Γεωπονίας- Αγροτεχνολογίας θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για την ορθολογική ανάπτυξη της γεωργίας, μέσω της ανάπτυξης και αξιοποίησης τεχνολογικών εφαρμογών αιχμής στον τομέα της αγροδιατροφής.

Οι φοιτητές του Τμήματος θα εξοικειώνονται με όλα τα επιστημονικά πεδία της γεωργικής παραγωγής όπως οι μέθοδοι και τα συστήματα καλλιέργειας, τα γεωργικά μηχανήματα, τη γεωργία ακρίβειας, κ.α..

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας διασφαλίζει αφενός το γεωπονικό χαρακτήρα και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, καθώς και ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές στη Γεωργία.

+30 2410 684425 (πρόεδρος)

+30 2410 684291 (αντιπρόεδρος)

Διεύθυνση
Τμήμα Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Γαιόπολις, 41500 Λάρισα
Τηλέφωνο
+30 2410 684275
Email
g-agrtec@uth.gr

Προσωρινή Συνέλευση:

Δαναλάτος Νικόλαος (Πρόεδρος)
Κατσούλας Νικόλαος(Αν. Πρόεδρος)
Τσιρόπουλος Νικόλαος
Βλόντζος Γεώργιος
Παπαδόπουλος Νικόλαος

Γραμματέας:

Μπατζογιάννη Κατερίνα
e-mail: g-agrtec [at] uth [dot] gr
Τηλέφωνο: 2410 684275

Αναμένεται ο διορισμός νέων μελών Δ.Ε.Π. και ολοκληρώνονται οι διαδικασίες μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. από τα Γενικά Τμήματα Λάρισας και Λαμίας.  

Γραμματέας:

Μπατζογιάννη Κατερίνα 
e-mail: g-agrtec [at] uth [dot] gr
Τηλέφωνο: 2410 684275

Μπαλάφας Αθανάσιος