Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας

Φωτογραφία Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας

Το Τμήμα Γεωπονίας- Αγροτεχνολογίας προσφέρει βασική και εφαρμοσμένη Γεωπονική εκπαίδευση και έρευνα με έμφαση στις σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες για την ποσοτική και ποιοτική βελτιστοποίηση της γεωργικής παραγωγής.

Το Τμήμα Γεωπονίας- Αγροτεχνολογίας θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για την ορθολογική ανάπτυξη της γεωργίας, μέσω της ανάπτυξης και αξιοποίησης τεχνολογικών εφαρμογών αιχμής στον τομέα της αγροδιατροφής.

Οι φοιτητές του Τμήματος θα εξοικειώνονται με όλα τα επιστημονικά πεδία της γεωργικής παραγωγής όπως οι μέθοδοι και τα συστήματα καλλιέργειας, τα γεωργικά μηχανήματα, τη γεωργία ακρίβειας, κ.α..

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας διασφαλίζει αφενός το γεωπονικό χαρακτήρα και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, καθώς και ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές στη Γεωργία.

+30 2410 684425 (πρόεδρος)

+30 2410 684291 (αντιπρόεδρος)

Διεύθυνση
Τμήμα Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Γαιόπολις, 41500 Λάρισα
Τηλέφωνο
+30 2410 684275
Email
g-agrtec [at] uth [dot] gr

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βογιατζή-Καμβούκου Ελένη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ηλιόπουλος Παναγιώτης

1. Αυγουστή Αυγουστίνος

2. Βασιλάκογλου Ιωάννης

3.Βλαχογιάννης Μιχαήλ

4.Βύρλας Παναγιώτης

5. Βογιατζή-Καμβούκου Ελένη

6.Γιαλαμάς Θεόδωρος

7.Γράβαλος Ιωάννης

8.Γκουγκουλιάς Νικόλαος

9.Ηλιόπουλος Παναγιώτης

10. Ιακωβάκης Βασίλειος

11. Καλφούντζος Δημήτριος

12.Παπαϊωάννου Χρυσούλα

13.Παπαχατζής Αλέξανδρος

14. Πετρωτός Κωνσταντίνος

15.Στρωτός Γεώργιος

16.Κωστούλης Βασίλειος, Αναπληρωματικό μέλος Ε.Τ.Ε.Π.

Γραμματέας:

Μπατζογιάννη Κατερίνα
e-mail: g-agrtec [at] uth.gr (g-agrtec[at]uth[dot]gr)
Τηλέφωνο: 2410 684275

 • Αυγουστή, Αυγουστίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, 2410684346, avgoustis [at] uth.gr (avgoustis[at]uth[dot]gr)
 • Βασιλάκογλου, Ιωάννης, Καθηγητής, 2410684559, vasilakoglou [at] uth.gr (vasilakoglou[at]uth[dot]gr)
 • Βλαχογιάννης, Μιχαήλ, Καθηγητής, 2410684547, mvlach [at] uth.gr (mvlach[at]uth[dot]gr)
 • Βύρλας, Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, 2410684523, pvyrlas [at] uth.gr (pvyrlas[at]uth[dot]gr)
 • Βογιατζή-Καμβούκου, Ελένη, Καθηγήτρια, 2410684425, wogiatzi [at] uth.gr (wogiatzi[at]uth[dot]gr)
 • Γιαλαμάς, Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, 2410684288, theogialamas [at] uth.gr (theogialamas[at]uth[dot]gr)
 • Γράβαλος, Ιωάννης, Καθηγητής, 2410684216, iogravalos [at] uth.gr (iogravalos[at]uth[dot]gr)
 • Γκουγκουλιάς, Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, 2410684320, ngougoulias [at] uth.gr (ngougoulias[at]uth[dot]gr)
 • Ηλιόπουλος, Παναγιώτης, Καθηγητής, 2410684291, eliopoulos [at] uth.gr (eliopoulos[at]uth[dot]gr)
 • Ιακωβάκης, Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, , iakovakisv [at] uth.gr (iakovakisv[at]uth[dot]gr)
 • Καλφούντζος, Δημήτριος, Καθηγητής, 2410684324, dkalf [at] uth.gr (dkalf[at]uth[dot]gr)
 • Παπαϊωάννου, Χρυσούλα, Καθηγήτρια, 2410684524, chpapa [at] uth.gr (chpapa[at]uth[dot]gr)
 • Παπαχατζής, Αλέξανδρος, Καθηγητής, 2410684283, papachatzis [at] uth.gr (papachatzis[at]uth[dot]gr)
 • Πετρωτός, Κωνσταντίνος, Καθηγητής, 2410684524, petrotos [at] uth.gr (petrotos[at]uth[dot]gr)
 • Στρωτός, Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, 2410684339, gstrot [at] uth.gr (gstrot[at]uth[dot]gr)

Γραμματέας:

Μπατζογιάννη Κατερίνα
e-mail: g-agrtec [at] uth.gr (g-agrtec[at]uth[dot]gr)
Τηλέφωνο: 2410 684275

Μπαλάφας Αθανάσιος

e-mail: balafas [at] uth.gr (balafas[at]uth[dot]gr)

Τηλέφωνο: 2410684274