Υποδοχή των Πρωτοετών Φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού

  • Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών του Τμήματος ΔΕΞΥΣ
    Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών του Τμήματος ΔΕΞΥΣ
  • Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών του Τμήματος ΔΕΞΥΣ
    Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών του Τμήματος ΔΕΞΥΣ
  • Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών του Τμήματος ΔΕΞΥΣ
    Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών του Τμήματος ΔΕΞΥΣ

Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 και ώρες 10:00 και 11:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο Γ του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού στην Καρδίτσα, πραγματοποιήθηκε η Υποδοχή των Πρωτοετών Φοιτητών του Τμήματος σε δύο ξεχωριστές ομάδες.

Η Υποδοχή έγινε λαμβάνοντας όλα τα μέτρα δημόσιας υγιεινής που επιτάσσουν τα σχετικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση του COVID-19.

Στην Υποδοχή παραβρέθηκε και χαιρέτησε με ιδιαίτερα ενθαρρυντικές παραινέσεις προς τους νέους φοιτητές, η Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αν. Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος παρουσίασε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών με τις κατευθύνσεις, τα Εργαστήρια, τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τις διδακτορικές σπουδές, και τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων.

Επιπλέον, καθηγητές και μέλη του Τμήματος (Νταλός Γ., Μαντάνης Γ., Καραστεργίου Σ., Καραγεώργος Αντ., Βραχνάκης Μ., Κλήμου Π., Κυριάκης Α. και Νταρακλίτσα Ε.) ανέπτυξαν θέματα άμεσου ενδιαφέροντος για τους φοιτητές, όπως τα ειδικά πρωτόκολλα και κανόνες λόγω πανδημίας, τα εργαλεία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, τη χρήση των υπηρεσιών πληροφορικής, θέματα διασύνδεσης και επιχειρηματικότητας, πρακτικής άσκησης, βιβλιοθήκης, σίτισης κ.ά.

Ακολούθησε ξενάγηση των φοιτητών σε ομάδες στους εργαστηριακούς χώρους και τα Αμφιθέατρα του Τμήματος. Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις υποδομές του Τμήματος και να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικές με τις σπουδές τους.

Αξίζει να σημειωθεί από τα πρώτα στατιστικά στοιχεία, που ανακοινώνει το Τμήμα ΔΕΞΥΣ, οι νέοι φοιτητές σε ποσοστό 95%  έμειναν πολύ ικανοποιημένοι από τις πρώτες εντυπώσεις τους.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθ. Παπαδόπουλος Ιωάννης, καλωσόρισε τους νέους φοιτητές και τους ευχήθηκε ολόψυχα καλές σπουδές κι μια υπέροχη φοιτητική ζωή! Είναι βέβαιο ότι έκαναν μια εξαιρετική επιλογή σπουδών!