Τρία μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης

  • Τρία μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης
    Τρία μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης
  • Τρία μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης
    Τρία μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης
  • Τρία μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης
    Τρία μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης

Τιμητική διάκριση για το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελεί η ακαδημαϊκή αναγνώριση τριών μελών ΔΕΠ του Τμήματος στο 2% των κορυφαίων ερευνητών-επιστημόνων παγκοσμίως, σύμφωνα με πρόσφατη βιβλιομετρική μελέτη του John P.A. Ioannidis (2022) του Πανεπιστημίου Stanford των ΗΠΑ, η οποία βασίστηκε σε 22 επιστημονικά πεδία και 176 υποκατηγορίες αυτών.
https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw?fbclid=IwAR…
Ειδικότερα στον κατάλογο των ερευνητών με τη μεγαλύτερη επίδραση μέσα σε ένα έτος (εντός του 2021), βάσει τυποποιημένων δεικτών παραπομπών (citations) των επιστημονικών δημοσιευμάτων στη βάση Scopus, βρίσκεται η Αν. Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής κ. Ιωάννα Β. Παπαθανασίου (για δεύτερη φορά), ο Αν. Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Η. Τσάρας (για δεύτερη φορά) και ο Επ. Καθηγητής κ. Ευάγγελος Χ. Φραδέλος (για πρώτη φορά) αμφότεροι Νοσηλευτές με γνωστικά αντικείμενα τη Νοσηλευτική Κοινωνικής Ψυχιατρικής, τη Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας και την Κλινική Νοσηλευτική αντιστοίχως. Να σημειωθεί ότι η εκπροσώπηση του Τμήματος Νοσηλευτικής στην παγκόσμια κορυφή των ερευνητών-επιστημόνων είναι αναλογικά μια από τις μεγαλύτερες μεταξύ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η μεγαλύτερη μεταξύ των υπολοίπων Τμημάτων Νοσηλευτικής της χώρας.
Η συμπερίληψή τους στους κορυφαίους του κόσμου, αποτελεί σημαντική παγκόσμια επιτυχία για το Τμήμα Νοσηλευτικής και για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.