Θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας με έμφαση στις Κλινικές Δοκιμές και στην Τεχνητή Νοημοσύνη

3η Ημερίδα της Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
3η Ημερίδα της Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Π.Θ. διοργανώνει την 3η Ημερίδα της με τίτλο «ΘΕΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 04 Νοεμβρίου του 2023 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Τμήματος Νοσηλευτικής στη Λάρισα.