Επίκαιρα Θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας

Επίκαιρα Θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας
Επίκαιρα Θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει τη 2η Ημερίδα της με τίτλο «Επίκαιρα Θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας» στις 24 Σεπτεμβρίου του 2022 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στο Βόλο.