Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ε.Η.Δ.Ε

Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ε.Η.Δ.Ε
Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ε.Η.Δ.Ε

Επανάληψη  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την  πλήρωση  θέσης εξωτερικού μέλους της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.