Πρόσκληση για Χρηματοδότηση Σποράς από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα H2020 “GATEKEEPER”

Πρόσκληση για Χρηματοδότηση Σποράς από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  H2020 “GATEKEEPER”
Πρόσκληση για Χρηματοδότηση Σποράς από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα H2020 “GATEKEEPER”

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) ΠΘ σας προσκαλεί σε ενημερωτική, διαδικτυακή εκδήλωση για το 1ο OpenCallτου Ευρωπαϊκού προγράμματος H2020 “GATEKEEPER”, την Τρίτη 8/12/2020 και ώρα 17:00 – 18:30, μέσω MS ΤΕΑΜS. Μπορείτε να συνδεθείτε στην εκδήλωση από εδώ: https://cutt.ly/chnJYHB.
Παρουσίαση: Γεώργιος Ε. Δαφούλας
-Επιστημονικός συνεργάτης υπηρεσιών e-healthCitiesNet AE Δήμων Κεντρικής Ελλάδας
-Επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ο κύριος στόχος του ευρ. προγράμματος GATEKEEPERείναι να δημιουργήσει ένα σύστημα που συνδέει τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, τις επιχειρήσεις, τους ηλικιωμένους πολίτες και τις κοινότητες στις οποίες ζουν, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ανοικτός χώρος με βάση την εμπιστοσύνη για την αντιστοίχιση ιδεών, τεχνολογιών, και διαδικασιών, με στόχο την εξασφάλιση υγιεινότερης ανεξάρτητης ζωής για τους γηράσκοντες πληθυσμούς. 

Μέχρι το 2022, το GATEKEEPER θα ενσωματωθεί σε ένα ευρωπαϊκό, βασισμένο σε τυποποιημένα, διαλειτουργικό και ασφαλές πλαίσιο που θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους προγραμματιστές για τη δημιουργία συνδυασμένων ψηφιακών λύσεων για εξατομικευμένη έγκαιρη ανίχνευση και παρεμβάσεις που: 
1.    θα αξιοποιήσουν την επόμενη γενιά υγειονομικής περίθαλψης και καινοτομίες ευεξίας. 
2.    θα καλύπτουν ολόκληρο το εύρος της περίθαλψης για τους ηλικιωμένους πολίτες, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτογενούς πρόληψης, των χρόνιων ασθενειών και των συμπτωμάτων νοσηρότητας, 
3.    θα ευθυγραμμίζονται «από το σχεδιασμό» με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την προστασία των δεδομένων, την προστασία των καταναλωτών και την προστασία των ασθενών, 
4.    θα υπόκεινται σε αξιόπιστες διαδικασίες πιστοποίησης, 
5.    θα υποστηρίζουν της παραγωγής αξίας μέσω της ανάπτυξης προηγμένων επιχειρηματικών μοντέλων. 
Στην Ελλάδα εταίροι είναι το ΕΚΕΤΑ, τα Παν. Ιωαννίνων, Πατρών και Χαροκόπειο, η Διαδημοτική Αναπτυξιακή ΟΤΑ CitiesNet AE με υπεργολάβο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η εταιρεία BioAssist.

H κοινοπραξία του GATEKEEPER ανακοίνωσε πρόσφατα πρόσκληση(https://www.gatekeeper-project.eu/open-call)χρηματοδότησης μέσω OPEN CALL συνολικού προϋπολογισμού 600.000€, για 10 τεχολογικές, συμπληρωματικές των υπηρεσιών του GATEKEEPER λύσεις (TRL >6 ή TRL>8) Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Μεγάλων Δεδομένων, 60.000€ η καθεμία, στις παρακάτω 6 θεματικές ενότητες.
•    Dynamic API injection
•    Risksdetection and timelyresponse
•    Informalcarecoordinationsystem
•    Increasing insights from HER’s unstructured data (risks prevention) 
•    Robot companionsagainstsocialisolation
•    Embedded ML in Smart Devices
Επιλέξιμοι φορείς είναι εταιρείες (μεσαίας κεφαλαιοποίησης, MME, startups , spinoffs) ή εργαστήρια Πανεπιστημίων και Ινστιτούτων.

Διορία υποβολής: 29/01/2021
Διάρκεια παροχής λύσεων προς την κοινοπραξία GATEKEEPER: 12 μήνες.
Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα: https://www.gatekeeper-project.eu/open-call