Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στο Σακχαρώδη Διαβήτη
Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Το πρόγραμμα έχει σκοπό την εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση των νοσηλευτών που είτε εργάζονται ήδη, είτε ενδιαφέρονται να εργασθούν με ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από διαβήτη ώστε να παρέχουν αποτελεσματική, ισότιμη, ασφαλή, επικαιροποιημένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη νοσηλευτική φροντίδα υγείας στα άτομα αυτά.Μπορούν να τοπαρακολουθήσουν όσοι διαθέτουν Πτυχίο Νοσηλευτικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (πτυχίο Πανεπιστημιακού Τμήματος Νοσηλευτικής ή πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ) ή βρίσκονται στο 3ο ή και μεγαλύτερο έτος σπουδών στις σχολές αυτές (Θα πρέπει να προσκομίσουν την ανάλογη βεβαίωση από την σχολή τους) ή είναι επισκέπτες υγείας. 

Το Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης αναγνωρίζεται σε
•    Διορισμούς μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ25 – Σχολικών Νοσηλευτών με δύο (2) μονάδες. (ν. 4589/2019, άρθρο 59)
•    Διορισμούς Εκπαιδευτικών ΠΕ87 με δύο (2) μονάδες (Ν. 4589/2019, άρθρο 57)
•    Διορισμούς μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ν. 4589/2019, άρθρο 60)
•    Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης με 0,5 μονάδες (Ν. 4547/2018, άρθρο 24)
•    10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 1088/τ.Β/ 02-04-2019)
•    Μοριοδότηση σε εκπαιδευτές ενηλίκων σε προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (π.χ. ΦΕΚ 3393/τ. Β/13-08-2020)

Διάρκεια: 9 Μήνες (365 ώρες), 24 ECVET

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Φραδέλος Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Νοσηλευτικής, Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μάθε περισσότερα εδώ:https://learning.uth.gr/diabetes_page/