Πενθήμερο Εργαστηριακό Σεμινάριο: Αλληλούχηση Μικροβιώματος & Ανάλυση Δεδομένων

  • Πενθήμερο Εργαστηριακό Σεμινάριο: Αλληλούχηση Μικροβιώματος & Ανάλυση Δεδομένων
    Πενθήμερο Εργαστηριακό Σεμινάριο: Αλληλούχηση Μικροβιώματος & Ανάλυση Δεδομένων
  • Πενθήμερο Εργαστηριακό Σεμινάριο: Αλληλούχηση Μικροβιώματος & Ανάλυση Δεδομένων
    Πενθήμερο Εργαστηριακό Σεμινάριο: Αλληλούχηση Μικροβιώματος & Ανάλυση Δεδομένων

Η OMIC-Engine, η Εθνική Ερευνητική Υποδομή στη Συνθετική Βιολογία, σε συνεργασία με το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργανώνουν Πενθήμερο Εργαστηριακό Σεμινάριο (με φυσική παρουσία) με θέμα την αλληλούχηση και ανάλυση δεδομένων μικροβιώματος.
Τα μικροβιώματα είναι σύνθετες και δυναμικές μικροβιακές κοινότητες οι οποίες σε συνδυασμό με τους μεταβολίτες τους, διαδραματίζουν κομβικό ρόλο σε ποικίλες βιολογικές διαδικασίες του εκάστοτε ξενιστή – φυτού ή ζώου – ή/και του οικοσυστήματος. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας αλληλούχησης επόμενης γενιάς (next-generation sequencing – NGS) έχει επιτρέψει τη μελέτη των μικροβιωμάτων σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο, οδηγώντας όχι μόνο στην αποκάλυψη του ρόλου τους αλλά και στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων εφαρμογών, υπηρεσιών και προϊόντων.
Σκοπός του πενθήμερου εργαστηριακού σεμιναρίου, είναι η παροχή θεωρητικών γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων που επιτρέπουν την ολοκληρωμένη επεξεργασία δειγμάτων μικροβιώματος από τη συλλογή, και την αλληλούχηση μέχρι την ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων. Το σεμινάριο απευθύνονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές και επαγγελματίες εργαστηρίων που επιθυμούν να προχωρήσουν σε αναλύσεις μικροβιώματος.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις σχετικά με την μεθοδολογία αλληλούχησης και ανάλυσης δεδομένων του μικροβιώματος (amplicon 16S/ITS - shotgun metagenomics, metatranscriptomics), παρουσιάσεις σχετικών εφαρμογών (case studies) καθώς και εργαστηριακή εκπαίδευση στην κατασκευή βιβλιοθηκών μεταγονιδιωματικού DNA, στην αλληλούχηση και στην επεξεργασία-ανάλυση των δεδομένων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκομίσουν 1-2 δείγματα για ανάλυση.
Τα σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία από 8 – 12 Οκτωβρίου 2021 στον κόμβο της OMIC-Engine στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Περισσότερες πληροφορίες και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η Ερευνητική Υποδομή OMIC-Engine, είναι μία από τις ερευνητικές υποδομές εθνικής εμβέλειας που
χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020" του ΕΣΠΑ. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει καθήκοντα συντονιστή και
συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίων
Πατρών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Η OMIC-Engine στοχεύει να
αναπτύξει τη διεπιστημονική έρευνα, με την αξιοποίηση της Συνθετικής Βιολογίας, ώστε να αναπτύξει
καινοτόμους εφαρμογές στους τομείς της αγροδιατροφής του περιβάλλοντος και της υγείας.

Επικοινωνήστε με την ερευνητική υποδομή OMIC-Engine στο info [at] omicengine.com (info[at]omicengine[dot]com) ή μέσω Twitter,
Facebook και LinkedIn. Για το πενθήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο, επικοινωνήστε ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση omicengine.axd [at] gmail.com (omicengine[dot]axd[at]gmail[dot]com) ή καλέστε στο +30 25510 30657.