Παρουσίαση του Ερευνητικού Έργου “Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων-IME” και των αποτελεσμάτων του στο Επιμελητήριο Μαγνησίας

  • Παρουσίαση του Ερευνητικού Έργου “Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων-IME” και των αποτελεσμάτων του στο Επιμελητήριο Μαγνησίας
    Παρουσίαση του Ερευνητικού Έργου “Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων-IME” και των αποτελεσμάτων του στο Επιμελητήριο Μαγνησίας
  • Παρουσίαση του Ερευνητικού Έργου “Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων-IME” και των αποτελεσμάτων του στο Επιμελητήριο Μαγνησίας
    Παρουσίαση του Ερευνητικού Έργου “Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων-IME” και των αποτελεσμάτων του στο Επιμελητήριο Μαγνησίας

Την Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022, στις 18:00, πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Μαγνησίας η παρουσίαση του Ερευνητικού Έργου “Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων - IME” και των αποτελεσμάτων του.

Το έργο αφορά την ανάπτυξη μιας on-line υπηρεσίας υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων, κυρίως στην περιφέρεια, για την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων λειτουργίας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Η υπηρεσία υποστηρίζεται από μια ψηφιακή πλατφόρμα και ένα μοντέλο διαχείρισης και αξιοποίησης μεγάλου όγκου δεδομένων (big data) με σύγχρονες τεχνολογίες επεξεργασίας και αξιοποίησης (business analytics). Με την υπηρεσία, η μικρή επιχείρηση αποκτά πρόσβαση σε μια ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία της παρέχει διάγνωση, επιχειρηματικές συμβουλές και οδηγίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και οι οποίες σε σημαντικό βαθμό προσφέρονται δωρεάν. Επιπλέον, μέσω του έργου έχει διαμορφωθεί ένα ψηφιακό εργαλείο εξειδικευμένης υποστήριξης συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.

Στην παρουσίαση συμμετείχαν μέλη του συνεργατικού σχήματος του έργου, από το Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, και την Επιχείρηση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Grant Thornton, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος.

Την Ημερίδα χαιρέτισε ο Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μαγνησίας, κ. Αριστοτέλης Μπασδάνης, ο οποίος αναφέρθηκε στη μακρά συνεργασία του Επιμελητηρίου με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, καθώς και στον προσανατολισμό του Επιμελητηρίου στην υποστήριξη κάθε καινοτομίας της ψηφιακής εποχής για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των μικρών επιχειρήσεων. Ο κ. Μπασδάνης συνεχάρη το συνεργατικό σχήμα του έργου για την πρωτοβουλία του να προσκαλέσει τις τοπικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν και να επωφεληθούν από το νέο ψηφιακό εργαλείο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου. Χαιρέτισε την προσπάθεια αυτή και δεσμεύτηκε για την παρουσίαση του έργου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου και για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και τη διασύνδεση με την τοπική επιχειρηματικότητα.

Στη συνέχεια, στο βήμα ανέβηκε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Γεώργιος Πετράκος, Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου. Ο κ. Πετράκος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο κ. Μπασδάνη για τη φιλοξενία υπογραμμίζοντας τις νέες δυνατότητες συνεργασίας που δημιουργεί το “Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων” σε ζητήματα ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ο καθηγητής παρουσίασε τις δυνατότητες που δημιουργούνται σε επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο ώστε να παρέχονται στις επιχειρήσεις εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής μέσω της χρήσης της ψηφιακής πλατφόρμας του έργου και με σκοπό την αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων. Αναφέρθηκε στις καινοτομίες του έργου και των υπηρεσιών του, καθώς και στη μεθοδολογία υλοποίησής του, η οποία βασίστηκε στον συνδυασμό διαφορετικών πεδίων της οικονομικής επιστήμης (μικροοικονομία, μάνατζμεντ, μάρκετινγκ, κ.α.) με τις επιστήμες της τεχνολογίας και των υπολογιστών. Δεν παρέλειψε να αναπτύξει το σύνολο των δωρεάν υπηρεσιών, που προσφέρει το έργο στις μικρές επιχειρήσεις (υπηρεσία αποτύπωσης επιχειρηματικού προφίλ, υπηρεσία συγκριτικής ανάλυσης-benchmarking, κ.α.), καθώς και των online υπηρεσιών με συνδρομή (εκτίμηση δείκτη αναγνωρισιμότητας επιχείρησης, κ.α.). Τέλος, ο κ. Πετράκος, αφού παρουσίασε ένα demo video χρήσης του site του έργου από τις επιχειρήσεις, εξέφρασε τη φιλοδοξία του συνεργατικού σχήματος για τη διάθεση της πλατφόρμας και των υπηρεσιών του και εκτός των συνόρων της Ελλάδας.

Ακολούθησε η ομιλία του εκπροσώπου του επιχειρηματικού εταίρου του έργου, Grant Thornton, κ. Χρήστου Γεωργόπουλου. Ο κ. Γεωργόπουλος ανέλυσε τη συμμετοχή της εταιρείας στην υλοποίηση του έργου και κυρίως στη δόμηση υπηρεσιών διάγνωσης και συμβουλευτικής προς τις μικρές επιχειρήσεις. Υπογράμμισε με τη σειρά του την καινοτομία του έργου σε επίπεδο αξιοποίησης των “BigData” & “BusinessAnalytics”, ώστε να εξάγονται διαγνώσεις, αναλύσεις, συμβουλές και κανόνες προς όφελος των μικρών επιχειρήσεων.

Τέλος, το έργο χαιρέτισε και ο Γενικός Δ/ντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, Δρ. Απόστολος Παπαδούλης, χαρακτηρίζοντάς το ως εργαλείο ανάπτυξης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας. Ο Δρ. Παπαδούλης, αναγνωρίζοντας τις σημαντικές δυσκολίες λειτουργικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, εξήρε την πρωτοβουλία του έργου, το οποίο χαρακτήρισε ως ένα πρωτότυπο εργαλείο, που καλύπτει ένα ζωτικής σημασίας συμβουλευτικό κενό συνδυάζοντας την επιστήμη και τις ψηφιακές συσκευές.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν μέλη του Επιμελητηρίου και εκπρόσωποι της τοπικής επιχειρηματικότητας, με τους οποίους αναπτύχθηκε ουσιαστικός διάλογος σχετικά με την εφαρμογή του έργου και την αξιοποίηση των υπηρεσιών του.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης “ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”, η οποία συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία - ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) και από κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) (κωδ. Έργου Τ1ΕΔΚ-02161).

 

Πληροφορίες:

https://ime.uth.gr/