Παρουσίαση και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Διδασκαλίας

Παρουσίαση και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Διδασκαλίας
Παρουσίαση και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Διδασκαλίας

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο Workshop  που διοργανώνει το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τίτλο:
«Παρουσίαση και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Διδασκαλίας»,
που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 18.00-20: 00 μέσω MS TEAMS.
Σκοπός του Workshop είναι να δημιουργήσουμε έναν ανοιχτό χώρο συζήτησης και ανταλλαγής ιδεών όσον αφορά τη διδασκαλία, την οργάνωση μαθήματος – εργασιών, εξετάσεις και την αξιολόγηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Για να συμμετάσχετε στο Workshop πατήστε εδώ: 
https://bit.ly/3MLR4wt