Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετέχει στην Agrothessaly 2023

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετέχει στην Agrothessaly 2023
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετέχει στην Agrothessaly 2023

Παρασκευή 3 Μαρτίου

Ώρα:15:15-16:45

Aίθουσα Εκδηλώσεων Agrothessaly

 

Πρόγραμμα διαλέξεων

 

«Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για την καλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών στην Ελλάδα»

 Δρ Ελένη Βογιατζή –Καμβούκου,  Καθηγήτρια  ΑΦΦ,  Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας,  Διευθύντρια του Ινστιτούτου Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών

 

«Παρουσίαση των Υπηρεσιών και των Δράσεων του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας -Παρουσιάσεις Τεχνολογιών του ΠΘ»

Δρ. Θωμάς Θ. Θωμαϊδης,  Υπεύθυνος ΓΜΤ/ΕΛΚΕ ΠΘ

 

«Αγροβολταϊκά και Θερμοκήπια. Η Περίπτωση  REGAC»
Παπαϊωάννου Χρυσούλα, Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π,  Καθηγήτρια Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

«Γεωργία Ακριβείας - Ένας τρόπος για την αύξηση της αποδοτικότητας της Ελληνικής γεωργίας»

Λιάκος Βασίλειος Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

«Η σύνδεση της Σύμπραξης των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων INVEST με την Γεωργία και το περιβάλλον»

Νικόλαος Σαμαράς, Καθηγητής Τμήματος  Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

«Νέες Προκλήσεις στην Καλλιέργεια Ξηρών Καρπών»

Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής, Καθηγητής Δενδροκομίας Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δ/ντής Εργ. "Δενδροκηπευτικών & Εδαφικών Πόρων, HORTLAB

 

"Μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή: Αγροκλιματική ζωνοποίηση για αναδιάρθρωση καλλιεργειών και δορυφορικές μεθοδολογίες γεωργίας ακριβείας για μείωση κατανάλωσης αρδευτικού νερού και λίπανσης"
Δαλέζιος Νικόλαος, Αφυπηρετήσας Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας