Ορκωμοσίες των αποφοίτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την 27η Ιουλίου 2022

Ορκωμοσίες των αποφοίτων της Σχολής Θετικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την 27η Ιουλίου 2022
Ορκωμοσίες των αποφοίτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την 27η Ιουλίου 2022

Προς:
Α. Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Προέδρους Ακ. Τμημάτων Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Β. Γραμματείες Τμημάτων: Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΔΠΜΣ «Πληροφορικής και Υπολογιστικής Βιοϊατρικής» 

Θέμα: «Ορκωμοσίες των αποφοίτων της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την 27η Ιουλίου 2022»

Σας ανακοινώνουμε το πρόγραμμα της τελετής  απονομής πτυχίων στους αποφοίτους 
των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που θα πραγματοποιηθεί
στο Αμφιθέατρο του Κτιρίου της Βιβλιοθήκης  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
(Νότιο Κτιριακό Συγκρότημα -3ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών)
σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Τετάρτη 27 Ιουλίου- Ώρα 11:00:
Αναγόρευση Διδάκτορα του Τμήματος  
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Τετάρτη 27 Ιουλίου- Ώρα 12:30:
Ορκωμοσία αποφοίτων  του  Προπτυχιακού  Προγράμματος Σπουδών 
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τετάρτη 27 Ιουλίου Ώρα 13:15:
Ορκωμοσία αποφοίτων  του  Προπτυχιακού  Προγράμματος Σπουδών 
του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική.

Τετάρτη 27 Ιουλίου Ώρα 14:15: 
Ορκωμοσία αποφοίτων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική»