Μαθητές για τη βιωσιμότητα με σχεδιαστική σκέψη

Μαθητές για τη βιωσιμότητα με σχεδιαστική σκέψη
Μαθητές για τη βιωσιμότητα με σχεδιαστική σκέψη

Το ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας και η Ομάδα Δημιουργικών Τεχνολογιών Μάθησης (http://ctll.e-ce.uth.gr) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (THMMY) διοργανώσαν ημερίδα με τίτλο «Καινοτόμα Σκέψη για τη Βιωσιμότητα». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στον Πολυχώρο Τσαλαπάτα την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022. Συμμετείχαν μαθητές του 7ου Γυμνασίου και 6ου Λυκείου Βόλου.
Οι μαθητές εφάρμοσαν τη σχεδιαστική σκέψη για να εισάγουν λύσεις σε θέματα βιωσιμότητας, και συγκεκριμένα την πιο αποτελεσματική διαχείριση των σκουπιδιών, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι καινοτόμες ιδέες συντίθενται πιο αποτελεσματικά από ομάδες με συμπληρωματικές δεξιότητες. Οι λύσεις που εισήγαν οι μαθητές αφορούν κομποστοποίηση, καθαρές θάλασσες, ανακύκλωση, ανταμοιβή θετικής συμπεριφοράς προς το περιβάλλον, και άλλα θέματα βιωσιμότητας, αναδεικνύοντας την ευαισθητοποίηση τους σε σύγχρονες προκλήσεις του 21ου αιώνα και την ικανότητα τους να αναλύουν προβλήματα και να σχεδιάζουν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση τους. 
Η ημερίδα διοργανώθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού σχεδίου Erasmus+ DT4S: Design Thinking for Sustainability Education (https://dt4s.eu/) υπό την αιγίδα του κ. Κωνσταντίνου Παναγιώτου, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕο3 Π.Ε.Κ.Ε.Σ Θεσσαλίας. Επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου είναι ο Ομ. Καθ. του ΤΗΜΜΥ κ. Ηλίας Χούστης ενώ οργανωτικά υπεύθυνη είναι το μέλος ΕΔΙΠ του ιδίου τμήματος κ. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα. Στην ομαλή ροή της εκδήλωσης συνέβαλαν ουσιαστικά οι καθηγητές του 7ου Γυμνασίου και 6ου Λυκείου Βόλου κ. Στέλλα Δημητρακοπούλου, κ. Αθηνά Καραγεώργου, κ. Ελένη Διαμαντή, κ. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, κ. Αθηνά Βογιατζή, κ. Γεώργιος Ράπτης, κ. Χρήστος Θεοχάρης, και κ. Νίκος Αλεξίου.