Καταρτισμός σιτηρεσίων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής με χρήση μηχανιστικών μοντέλων

Καταρτισμός σιτηρεσίων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής με χρήση μηχανιστικών μοντέλων
Καταρτισμός σιτηρεσίων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής με χρήση μηχανιστικών μοντέλων

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης με «Καταρτισμός σιτηρεσίων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής με χρήση μηχανιστικών μοντέλων: Εισαγωγή» .

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κατάρτιση σιτηρεσίων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής με χρήση μηχανιστικών μοντέλων» δημιουργήθηκε λαμβάνονταςυπόψη το υψηλό ζωοτεχνικό επίπεδο των εκμεταλλεύσεων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και την ανάγκη εκπαίδευσης των διατροφολόγων σε σύγχρονα, μεγάλης ακρίβειας μηχανιστικά μοντέλα, όπως το σύστημα διατροφής του Πανεπιστημίου Cornell των ΗΠΑ.
Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων στη χρήση σύγχρονων εργαλείων καταρτισμού σιτηρεσίων μέσω μίας ολοκληρωμένης διατροφικής προσέγγισης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται:
 Σε παραγωγούς με εμπειρία > 5 ετών
 Σε επαγγελματίες του κλάδου (ζωοτέχνες, κτηνίατρους)
     Σε φοιτητές Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής

Διάρκεια: 3 μήνες (53 ώρες)

Την επιστημονική εποπτεία του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει ο Φώσκολος Ανδρέας , Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής παραγωγής.
Μάθετε περισσότερα εδώ: https://learning.uth.gr/cow_production/