Εμπειρίες από τη δημιουργία μιας start-up

Εμπειρίες από τη δημιουργία μιας start-up
Εμπειρίες από τη δημιουργία μιας start-up

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας προσκαλεί στην ομιλία  με θέμα «Εμπειρίες από τη δημιουργία μιας start-up» που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Παρασκευή  24/03/2023 στις 6.00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο 2 (Μικρό Αμφιθέατρο) του Τμήματος Μαθηματικού στο Νότιο Συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας), στο 3ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, με ομιλητή τον κ. Χρήστο Σταμάτη, εμπνευστή και ιδρυτή του «mermix.gr».
Το «mermix.gr» είναι μια καινοτόμα πλατφόρμα ανταλλαγής και διαμοιρασμού αγροτικών μηχανημάτων. Στην ομιλία θα παρουσιαστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκε η start-up, καθώς και οι δυσκολίες, τα διδάγματα και οι επιτυχίες που ακολούθησαν στην πορεία.

Για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα: https://forms.office.com/e/00muaamqmF
 
Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».