Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Self – DefenseInstructor I»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο  «Self – DefenseInstructor I»
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Self – DefenseInstructor I»

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλεί να γνωρίσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο  «Self – DefenseInstructor I».
Αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα, σε ακαδημαϊκό επίπεδο, που προσφέρει παράλληλα θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε υποψήφιους εκπαιδευτές αυτοάμυνας, διάρκειας 100 ωρών φόρτου εργασίας. Σκοπός του προγράμματος είναι η πλήρης θεωρητική και πρακτική κατάρτιση υποψήφιων εκπαιδευτών αυτοάμυνας, οι οποίοι έχουν ως στόχο είτε τη διδασκαλία πρακτικών αυτοπροστασίας σε μεμονωμένα άτομα ή και ομάδες, είτε στην προσωπική τους εξέλιξη. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τη μεθοδολογία που είναι απαραίτητη για την ορθή σχεδίαση και διδασκαλία της αυτοάμυνας ενώ, θα μυηθούν σε τεχνικές από διαφορετικές πολεμικές τέχνες, όπως είναι για παράδειγμα το judo, το karate, η πυγμαχία και η πάλη. Θα αναπτύξουν δεξιότητες, οι οποίες αφορούν στη μετάδοση των τεχνικών αυτοπροστασίας, καθώς και στην ορθή και ασφαλή χρήση και εφαρμογή τους.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε  επαγγελματίες, απασχολούμενους, αθλούμενους του χώρου των πολεμικών τεχνών ή της φυσικής αγωγής
Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Δρ. Ιωάννης Καφενταράκης, ο οποίος εργάζεται ως Ειδικό Ερευνητικό Προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και είναι συντονιστής στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής του ιδίου πανεπιστημίου. 
Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Δρ. Χαρίλαος Κουθούρης, καθηγητής στο ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Μάθεπερισσότερα εδώ: https://learning.uth.gr/self_defense_instructor/