Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ/GIS) στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων

Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ/GIS) στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων
Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ/GIS) στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων

Βασικός σκοπός του προγράμματος, είναι η συμβολή στην προώθηση και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των καταρτιζομένων στα αναπτυσσόμενα ψηφιακά εργαλεία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Ο συνδυασμός της βασικής θεωρητικής γνώσης γύρω από την τεχνολογία λειτουργίας τους, παράλληλα με την πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού σε διάφορες εφαρμογές, θα αποτελέσουν κύριο στόχο του προγράμματος, έτσι ώστε οι καταρτιζόμενοι να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να εφαρμόζουν ολοκληρωμένες λύσεις σχετικά με δεδομένα πληροφορίας σε ένα γεωγραφικό χώρο υπό το πρίσμα της ορθολογικής διαχείρισης περιβαλλοντικών ζητημάτων και της αειφορίας των υδατικών πόρων.

Δηλώστε συμμετοχή τώρα στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Περίοδος Εγγραφών: έως 20/01/2021

Έναρξη Επιμόρφωσης: 01/02/2021

Επιστημονική Υπεύθυνη: Ευαγγελία

Φαρσιρώτου, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγήτρια του

Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Π.Θ.

Μάθετε περισσότερα εδώ:

https://bit.ly/3m7cEvq