Διακρατική, διαπανεπιστημιακή έρευνα για την ανάγνωση σε καιρό πανδημίας

Διακρατική, διαπανεπιστημιακή έρευνα για την ανάγνωση σε καιρό πανδημίας
Διακρατική, διαπανεπιστημιακή έρευνα για την ανάγνωση σε καιρό πανδημίας

Το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το University of Nicosia και το Université de Genève, πραγματοποιούν έρευνα που αφορά τη σχέση μας με την ανάγνωση κατά την περίοδο της πανδημίας. Το ερωτηματολόγιο είναι πολύ σύντομο και ανώνυμο και διατίθεται σε τρεις γλώσσες (ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά).
Για την συμμετοχή σας στην έρευνα αρκεί να χρησιμοποιείστε τον παρακάτων σύνδεσμο
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyWj6Dp7U0MCYvIS1-nvOr-oLoIdx5OBFD59u3HP03EnLqDQ/viewform