Διαδικτυακό Συνέδριο - Web Conference | 07.12.21 για το έργο AgriTexSil"

Διαδικτυακό Συνέδριο - Web Conference | 07.12.21 για το έργο AgriTexSil"
Διαδικτυακό Συνέδριο - Web Conference | 07.12.21 για το έργο AgriTexSil"

Πρόσκληση στο διαδικτυακό συνέδριο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη ενός διχτύου με επικάλυψη πυριτίου για φιλικό προς το περιβάλλον έλεγχο των εντόμων στην γεωργική παραγωγή- AgriTexSil», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της «ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ2ΔΓΕ.- 0120)

Η παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι ΔΩΡΕΑΝ.
-Λίγα λόγια για το έργο AgriTexSil:
Τα ανοίγματα αερισμού των θερμοκηπίων και τα διχτυοκήπια καλύπτονται συνήθως με δίχτυα προκειμένου να παρεμποδίσουν την είσοδο των εντόμων στο χώρο της καλλιέργειας. Όμως, για την παρεμπόδιση εισόδου των πολύ μικρών αλλά επιβλαβών εντόμων (π.χ. αλευρώδης και θρίπες) απαιτούνται πολύ πυκνά
δίχτυα. Η χρήση των διχτυών αυτών έχει ως συνέπεια τη σημαντική μείωση του αερισμού των θερμοκηπίων, με επακόλουθη αύξηση της θερμοκρασίας στο χώρο του θερμοκηπίου και μείωση της παραγωγής. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί ένα δίχτυ που θα παρεμποδίζει την είσοδο των εντόμων χωρίς να επηρεάζει σημαντικά τον αερισμό.
Στόχος του έργου είναι να αναπτυχθεί ένα δίχτυ καλυμμένο με διοξειδίου του πυριτίου, που είναι γνωστό ότι βλάπτει (αφυδατώνει) τα έντομα καθώς απορροφάται από το προστατευτικό τους κέλυφος, το οποίο θα συμβάλει στη (α) στην παραγωγή με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και (β) στην προστασία από τα έντομα χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων.
Μπορείτε να ακολουθείτε τη σελίδα στο Facebook @agritexsil και να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου http://www.agritexsil.eu/
 

Επ. Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος Καθηγητής Νικόλαος Κατσούλας

 Φόρμα εγγραφής για το AgriTexSil           https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDkovuQKCmqopuFC7YnYEJ8X2vDyF…

 Agenda για το AgriTexSil     https://drive.google.com/file/d/1A3SgoxWt1JCaTtieKJ3jKoJXx88ChMoa/view