Cisco Academy

  • Cisco Academy
    Cisco Academy
  • Cisco Academy
    Cisco Academy

H Cisco Academy του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ δύο (2) online self-paced προγράμματα στους ΦΟΙΤΗΤΕΣ του Π.Θ. Όποιος/α επιθυμεί να τα παρακολουθήσει μπορεί να κάνει μόνος/η του/της την εγγραφή στα παρακάτω links:

Introduction to Cybersecurity Apr2021

https://www.netacad.com/portal/web/self-enroll/m/course-488752?fbclid=IwAR3JXObwRc446hR40b-9NL5bxvUNvRB5hoVk57nyV4ISE_L2Kt-3K2cRDV8

 

Cybersecurity Essentials Apr2021

https://www.netacad.com/portal/web/self-enroll/m/course-487130?fbclid=IwAR0QZIUoUm-RzLPdKL3P0UfjCNH23MHDFIjhbDjOF_NCvnSQXPhtN4oNydc

 

Με την ολοκλήρωση του κάθε προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν το πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Οι εκπαιδευτές των προγραμμάτων Cisco Academy στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης του Π.Θ.:

Ελένη Βράντζα (evrantza [at] uth [dot] gr)
Διοικητική Υπεύθυνη της Cisco Academy της ΣΔΒΜ του Π.Θ. – Εκπαιδεύτρια
M.Sc.(hons), M.Sc., CCNA SECOPS, CCNA R&S, CCNA Security, CCNP, CCDA, CCDP, WLANFE, WLANSE, CCIE (R&S #10286), ITIL Foundation

Απόστολος Ξενάκης (axenakis [at] uth [dot] gr)
Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων Π.Θ.
Πιστοποιημένος Cisco Instructor