Αλλαγή του χώρου διεξαγωγής της ημερίδας του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ) του Π.Θ. Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00 μ.μ. στο πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο.

 Αλλαγή του χώρου διεξαγωγής της ημερίδας του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ) του Π.Θ. Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00 μ.μ. στο πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο.
Αλλαγή του χώρου διεξαγωγής της ημερίδας του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ) του Π.Θ. Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00 μ.μ. στο πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο.

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ), του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο των δράσεών του και με στόχο την προβολή του στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα του Π.Θ, διοργανώνει Ημερίδα, την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00 μ.μ.. Ο τίτλος της Ημερίδας είναι:

«Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης: Καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο παλιό Γαλλικό Ινστιτούτο, στην αίθουσα Αμφιθεάτρου (ισόγειο), διεύθυνση: Γεωργίου Καρτάλη και Ροζού και θα συμμετάσχουν προσκεκλημένοι ομιλητές, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και εκπρόσωποι αντίστοιχων κέντρων, άλλων πανεπιστημίων της Ελλάδας.

Αφίσα Ημερίδας: https://ctl.uth.gr/hmerida-8-3-2023/poster.jpg  

Πρόσκληση: https://ctl.uth.gr/hmerida-8-3-2023/invitation.jpg  

Πρόγραμμα Ημερίδας: https://ctl.uth.gr/hmerida-8-3-2023/program.jpg  

Εξ' αποστάσεως παρακολούθηση ημερίδας: https://diavlos.grnet.gr/room/6424?eventid=13831  

Από το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας