2η συνάντηση εργασίας “Cross-sectoral Huddle”

2η συνάντηση εργασίας “Cross-sectoral Huddle”
2η συνάντηση εργασίας “Cross-sectoral Huddle”

Η 2η συνάντηση εργασίας “Cross-sectoral Huddle”θα πραγματοποιηθεί υβριδικά τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022, 12.30 μ.μ. - 4.30 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων (2ος όροφος) του Τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πεδίον Άρεως, Βόλος. Η 2η συνάντηση εργασίας “Cross-sectoral Huddle” για την ενθάρρυνση της διατομεακής συνεργασίας σε δραστηριότητες καινοτομίας, στο πλαίσιο του έργου “i2i” (“idea to impact”)   χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναλυτικό πρόγραμμα 2ης συνάντησης εργασίας “Cross-sectoral Huddles” & “Innovation Vision Action Forum”, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 11 Ιουλίου 2022
Σε ένα μεγάλο οργανισμό όπως το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με τη γεωγραφική διασπορά και τον οργανωτικό κατακερματισμό, είναι αναπόφευκτο να αναπτύσσονται νοοτροπίες «σιλό».Αποτέλεσμα αυτού είναι οι αδυναμίες στην ακαδημαϊκή λειτουργία μας, στην επιστημονική αλληλεπίδραση, στις ερευνητικές συνεργασίες, κ.ο.κ. Ένα από τα ζητήματα που πραγματευόμαστε στο έργο i2i είναι η υπέρβαση της «νοοτροπίας σιλό» που συχνά περιορίζει τις δυνατότητές μας, μέσω της διεξαγωγής Δια-τομεακών Συγκεντρώσεων - Συζητήσεων (Cross-sectoral Huddles).
Ένα ακόμη ζήτημα στο πλαίσιο του έργου αφορά στην ώσμωση και αλληλεπίδραση των δρώντων του “τριγώνου της γνώσης” (διδασκαλία - έρευνα - παραγωγή). Το ζήτημα αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο του Forum Δράσης για το Όραμα Καινοτομίας (Innovation Vision Action Forum).
Οι περιοδικές αυτές συναντήσεις έχουν σκοπό την ανάπτυξη του σχετικού διαλόγου και την παραγωγή απτών προτάσεων για τη βελτίωση της συλλογικής μας λειτουργίας.

Για να συμμετέχετε στην εκδήλωση κάνετε εγγραφή εδώ https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cL-AMcwX9kSQpFyUdmJSlfOw8EuA0RlBpJkV8MTtAltUOVgwMTMwUFU5TjM0UEVLWk8xOE5aNkkwQSQlQCN0PWcu

Για εξ αποστάσεως παρακολούθηση πατήστε εδώ https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3ADbMpbRV6BFqZc9WTxzazzJwnGfAKbWCi4X3S0maghjA1%40thread.tacv2%2F1656946376868%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%3A%25223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%2522%2C%2522Oid%2