Προκήρυξη πρόσληψης ΑΚΑΔHΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21

Σας γνωστοποιούμε την προκήρυξη πρόσληψης Ακαδ. Υποτρόφων για τα Προγράμματα Σπουδών Ακ. Έτους 2020-21.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Προγρ. Σπουδών.

Επισυνάπτεται και η σχετική αίτηση.